Pasaulinė valanda su Visatos Valdovu

Lapkričio 23-iąją, Kristaus Visatos Valdovo iškilmės išvakarėse, visame pasaulyje buvo rengiama eucharistinė valandos adoracija. Ji buvo skirta pasiruošti 2020 m. Vengrijoje (Budapešte) vyksiančiam Tarptautiniam eucharistiniam kongresui.

Valanda prieš Švenčiausiąjį Sakramentą buvo skirta žvelgti į Jėzų – „neregimojo Dievo atvaizdą“ ir melstis už tuos, kurie jo dar nesutiko. Šiluvos šventovėje šis susitikimas vyko nuo 14 iki 15 valandos bazilikoje esančioje Ligonių Sveikatos koplytėlėje.

Lietuvos bažnyčias, vienuolijas, parapijas ir bendruomenes gausiai jungtis į šią valandos adoraciją kvietė Nacionalinis delegatas Tarptautiniams Eucharistinams kongresams vyskupas Rimantas Norvila. Į šį kvietimą mūsų šalyje atsiliepė daugiau nei 20 bažnyčių, iš viso adoracija vyko 1088 vietose 53 pasaulio šalyse.

Daugiau apie šį įvykį tarptautiniu mastu ir organizatorių parengtas žemėlapis svetainėje: https://corpusdomini.iec2020.hu/# >>.