Lapkričio 13-oji: Marijos diena, ypatingos Šiluvos asmenybės minėjimas ir akcija #manoŠiluva

Marijos dieną į Šiluvos šventovę vykstantys piligrimai nepaiso nei rudens darganų, nei kilometrų. Pasitikėjimo Mergele Marija kupinos širdys vėl rinkosi melstis, švęsti, dalintis ir būti.

Švč. Sakramento adoracijoje, trukusioje per visą naktį, buvo ypatingai meldžiamasi ir užtariama šių dienų Bažnyčia. Adoracija, kaip įžanga į Marijos dieną, trunka nuo 12 dienos vakaro iki 13 dienos pirmųjų šv. Mišių.

Vidudienio iškilmingose šv. Mišiose buvo pasveikinti ir melstasi už amžiaus jubiliejus švenčiančius kunigus – Evaldą Vitulskį (50 m.) ir Joną Stankevičių (65 m.)

Šv. Mišias aukojo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupai Lionginas Virbalas SJ ir Eugenijus Bartulis. Piligrimams patarnavo Kėdainių dekanato kunigai, giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras (vad. Gintarė Brazinskienė).

Po šv. Mišių visų piligrimų, kaip įprastai, laukė karšta arbata. Tačiau ypatinga buvo tai, kad susirinkusius svečius pokalbiui ir paskaitai kvietė Šiluvos Apsireiškimo koplyčios kūrėjo, architekto Antano Vivulskio 100-ųjų mirties metinių minėjimo renginys. Prie jaukių vaišių menotyrininkė dr. Skirmantė Žeimienė labai įtraukiančiai pasakojo apie jo gyvenimą, asmenybę bei kūrybą. Itin pradžiugino nemažas būrys Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriaus moksleivių, kartu su savo mokytojomis atvykusių specialiai į šį susitikimą ir taip paįvairinusių savo pamokas.

Taip pat ne vienas piligrimas buvo pakalbintas ir pakviestas dalyvauti akcijoje #manoŠiluva. Pasidalinimai, ką jiemsreiškia Šiluva, su nuotraukomis bus skelbiami šventovės Facebook puslapyje. >>

Kitą mėnesį, gruodžio 13-ąją Marijos dieną minėsime jau advento nuotaikomis. Lauksime kiekvieno!

Nuotraukos: Šiluvos šventovės