Pasibaigus Didiesiems atlaidams – nepaprastai didelis AČIŪ visiems jų rengėjams!

Šilinės praėjo taip pat, rodos, greitai, kaip ir atėjo. Tačiau mūsų širdys yra kupinos dėkingumo visiems prisidėjusiems prie jų organizavimo ir įgyvendinimo. Tad nuoširdų ir didžiulį AČIŪ sakom:

– organizatoriams: Kauno arkivyskupijos kurijai, ypač – programos koordinatorei Vaidai Spangelevičiūtei-Kneižienei;

– Kauno arkivyskupijos Ganytojams: apaštaliniam administratoriui Algirdui Jurevičiui, arkivyskupui emeritui Lionginui Virbalui SJ, arkivyskupui emeritui nuominuotajam kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ;

– visų vyskupijų vyskupams, kunigams ir diakonams;

– visiems nuolankiai ir kantriai tarnavusiems Kauno kunigų seminarijos klierikams;

– broliams ir seserims vienuoliams;

– didžiuliam pulkui nepaistančių savanorių iš Kauno Jono Pauliaus II piligrimų centro ir jo vadovui Mantui Kuraičiui;

– bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios zakristijonams bei visiems Šiluvos parapijos darbuotojams ir tarnautojams;

– visiems Jono Pauliaus II-ojo namų darbuotojams, ypač šeimininkėms;

– visai komunikacijos komandai, ypač Katalikų interneto tarnybai ir Dalei Gudžinskienei, fotografei Marijai Stanulytei, video kūrėjui Juozui Kamenskui ir Marijos radijui bei jo savanoriams;

– piligrimus arbata vaišinusiems ir į diskusijas kvietusiems visų dekanatų Carito savanoriams ir organizatorei Militai Žičkutei-Lindžienei;

– visiems šv. Mišiose giedojusiem chorams ir jų koordinatoriui bei globėjui Egidijui Obrikiui;

– Raseinių r. savivaldybei ir Šiluvos seniūnijai bei seniūnui Juozui Šlepui;

– kultūrinių vakarų organizatorei Birutei Greicienei;

– pasiruošime ir puošime padėjusiems Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro studentams bei jų vadovams;

– visiems geradariams, rėmėjams bei geros valios žmonėms;

– ir tiems, kurių nepaminėjome….

Būkite palaiminti ir Mergelės Marijos apkabinti!  ♡