Pirmąkart Šilinėse vykusioje Misijų dienoje – padrąsinimas jaunimui ir kiekvienam: „O kodėl gi ne aš?“

Rugsėjo 14-ąją pirmą kartą Šilinėse buvo švenčiama Misijų ir kartu Jaunimo diena. Artėjant spaliui, kai popiežiaus Pranciškaus pakviesti minėsime ypatingąjį Misijų mėnesį, atlaidų dienomis prie jo ženklu ir šūkiu papuošto altoriaus aikštėje nesyk buvo priminta kiekvieno krikščionio pareiga įsijungti į Bažnyčios misijas pasaulyje dėl Kristaus taip pat karštai, kaip Gerąją naujieną nešė eiklieji apaštalai, pasklisdami „lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8).

„Lig pat žemės pakraščių“, į tolimąją Afriką, nukeliavo ir misionierius, kunigas salezietis Hermanas Šulcas, kuris aikštėje sakė katechezę. Prieš 40 metų įkūręs jaunimo stovyklą Ruandoje, kartu su genocidą patiriančiais jos gyventojais šis lietuvis misionierius išgyveno ne tik 100 kartų persirgtą maliariją, bet ir pasikėsinimą jį nužudyti. Kalašnikovai, granatos, grasinimas pririšti prie važiuojančio automobilio, vietinis jaunimas, neturintis ateities, karščiuojantys žmonės, kuriems nėra nei vaistų, nei gydytojo – tokia šių misijų aplinka, kurioje ir Mišias teko aukoti ant lagaminėlio su liturginiais reikmenimis, skurdžios genties žmonėms neturint net stalo. Jau 50 kunigystės metų skaičiuojantis kun. Šulcas sakė apie misijas pradėjęs mąstyti dar nebaigęs seminarijos ir jose nesyk teko prašyti: „Dieve, padėk tų žmonių gyvenime“, su dėkingumu atsiliepė apie savo žemaitę mamą – ji taip pat kurį laiką gyveno Ruandoje ir buvo misionierė kad ir paprastomis daržininkystės pamokomis jaunimui.

Malonės taip gyvai skelbti Evangeliją, kad tai vestų žmones į asmeninį susitikimą su Kristumi, kaip pagrindinės intencijos prašyta iškilmingoje Eucharistijoje. Jos pradžioje brolius vyskupus – paskirtąjį kardinolą arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, Kauno arkivyskupą emeritą Lionginą Virbalą, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, visus kunigus, patarnaujančius diakonus, seminaristus, jaunuosius atlaidų savanorius, kultūros, žiniasklaidos darbuotojus, Jaunimo centrų vadovus ir jaunimo sielovados bendradarbius, visus maldininkus sveikino Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Eucharistijos šventimui vadovavo ir homiliją pasakė arkivyskupas Lionginas Virbalas. Giedojo Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios choras (jo vadovas Audrius Petrauskas).

„Evangelija pasakoja, kaip Jėzus pašaukė mokinius, kad jie būtų kartu su Juo ir kad galėtų juos siųsti. Bažnyčioje kiekviena pabaiga yra naujas siuntimas“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas. Ypatingojo Misijų mėnesio ir atnaujinamo Bažnyčios kvietimo įsipareigoti misijoms proga savo homilijoje ganytojas pakvietė pamąstyti, koks yra Dievo siuntimas kiekvienam šiandien, pasidalydamas keliomis įžvalgomis.

Pirmoji rėmėsi klausimu Kodėl jie, o ne aš?, kurį popiežius Pranciškus kelia pats sau susitikdamas su kenčiančiais ligoniais, migrantais, kaliniais, bedarbiais. Pasak ganytojo, toks klausimas kyla ir, pvz., apsilankius pas Pravieniškėse kalinčius ar pas Motinos Teresės seseris, priglaudžiančias tuos, kurie neturi kur daugiau eiti, kurių veiduose matyti sielos vargas.

Kodėl jie, o ne aš? Kodėl mano gyvenimo kelias buvo kitoks?“ – kalbėjo arkivyskupas apie visada slėpiningą Dievo veikimą. Jis nesiteisina, bet kaskart duoda naują progą kurti savo gyvenimą ir padėti kitiems bandyti iš naujo. Kur žmogus mato ribotą pabaigą ar pats užveria kitiems duris, Dievas atveria naujos pradžios viltį. Jėzaus kryžius taip pat buvo ne pabaigos, bet mūsų išgelbėjimo pradžia. Dievas, liepaintis atleisti ne septynis, o 77 kartus, duoda naują pradžią ne mažiau kartų.

Yra ir kitas klausimas: o kodėl gi ne aš?“, – sakė arkivyskupas, kalbėdamas apie Mergelės Marijos atsiliepimą „Štai aš…“ išgirdus sukrečiančią angelo žinią. Misionieriaus gyvenime irgi yra ta gero ryžto akimirka: eisiu, Viešpatie. Kažkas pirmas turi atleisti, įsipareigoti bendruomenei, parapijai, paliudyti tikėjimą šeimoje, darbe – o kodėl gi ne aš?

Tėvas jėzuitas pasidalijo ir Jėzaus Draugijos įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos, kurį įkvėpė kitų šventųjų pavyzdžiai, netikėtu užsidegimu misijoms. „Paskatinti gerų pavyzdžių, pakviesti popiežiaus Pranciškaus galime daug nuveikti. Nebijau pasitikėti Dievu, nes Jo žodis tapo Kūnu, o Kūnas – Žodžiu, dėl manęs nukryžiuota meile“, – sakė homiliją užbaigdamas arkivyskupas Lionginas.

Visuotiniuose maldavimuose šią dieną labiausiai ir melsta užsidegimo sekti Jėzumi, misionieriško atsivertimo parapijoms ir bendruomenėms. Atnašų procesijoje, be kita, buvo atnešta Evangelizacijos mokyklos atnaša, skirta visiems – tai skirtukai, kurie padės įsipareigoti ir aštuonias savaites skaityti Apaštalų darbų knygą.

„Linkiu dvasinės gyvybės – kaip to šiandien Šiluvos aikštėje besiplaikstančio vėjo“, – gražiu palinkėjimu atlaidų dalyviams ir nuoširdžiu padėkojimu pamaldas užbaigė vyskupas Algirdas Jurevičius, dar atkreipdamas dėmesį, jog visa Lietuva yra kviečiama kartu pradėti ypatingąjį Misijų mėnesį spalio 1 dieną Kaišiadorių katedroje, kur gerbiamos pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos, o spalio 13 d. visų laukiama Šiluvoje, kur švęsime Misijų dieną. Kauno arkivyskupija dar rengia ir misijų programą Kauno arkikatedroje bazilikoje spalio 10–12 d. (plačiau >> )

Po šių pamaldų pasiūlyta įdomi programa Piligrimų informacijos centre. Tėvas Lionginas Virbalas pristatė savo knygą-dvasinį vadovą keliausiantiems į Šventąją Žemę. O kun. Hermanas Šulcas toliau pasakojo apie misijas Afrikoje. Vakare Bazilikoje laukia ypatingas sakralinės muzikos koncertas „Ave Maria“ su soliste, Nacionalinės premijos laureate Irena Milkevičiūte ir kitais atlikėjais.

Šią dieną atlaiduose su programa „Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite“ (plg. Jer 29, 13) dalyvavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro suburtas jaunimas, pakviestas į orientacinį žygį, šlovinimą ir mokymus. Vakare jaunimas dalyvauja šv. Mišiose su LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininku, Vilniaus arkivyskupijos augziliaru vyskupu Dariumi Trijoniu. Jų intencijoje aktualizuojamas popiežiaus Pranciškaus paraginimas jaunimui mokytis „kopimo meno“ ir nepasilikti parkritusiam.

Rugsėjo 14-ąją giedojo Kretingos, Raseinių parapijų chorai, „Lovely Trio“ bei Kantičkinių giesmių jaunimo grupė iš Vilniaus. Sielovadoje piligrimams pasitarnavo Raseinių dekanato kunigai. Daug veiksmo buvo Piligrimų kiemelyje. Jame pristatyta Carito veikla su Vaikų dienos centrais. Dalyvavo Kauno Senamiesčio bei Karmelitų parapijos dienos centrai. Piligrimus vaišino Raseinių dekanato Carito savanoriai.

21 val. Žiburių procesija apjuos Šiluvą su Švenčiausiuoju Sakramentu ir maldavimu, kad Misijų mėnesio šūkis „Pakrikštyti ir šaukiami“ taptų artimas kiekvienam krikščioniui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Nuotraukos Šiluvos šventovės ir Marijos Stanulytės