Rudeninė katalikiškų mokyklų piligrimystė Šiluvos atlaiduose

Rugsėjo 12 d. Šilinėse Marijos gimtadienį ir dargi vardadienį (šią dieną Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Vardą) šventė moksleiviai – nuo pačių mažiausiųjų iki abiturientų, lydimi savo mokytojų, auklėtojų, mokyklų vadovų, kai kurie lankydamiesi Šiluvoje pirmąjį kartą.

Dar vos tik pradėjusios mokslų metus per dvidešimt katalikiškų gimnazijų ir mokyklų (vadovaujamų tėvų jėzuitų, pranciškonų, marijonų ir kt.) iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, taip pat ir keletas valstybinių mokymo įstaigų bendruomenių leidosi į šią kasmetinę rudeninę piligrimystę. Ją koordinuojanti Katalikiškų mokyklų asociacija Šiluvoje šia dieną dar pakvietė moksleivius į į popietinę programą pagal  amžiaus grupes, kurios iš aikštės vėliau pasklido po miestelio erdves.

Šią dieną Šiluvą, pasipuošusi uniformomis, atributika, mokyklų vėliavomis užliejo ypač gyva ir nenustygstanti, žvali ir besišypsanti jaunųjų piligrimų jūra – mūsų jauna ir auganti Bažnyčia!

Šį kartą patys moksleiviai vedė Rožinio maldą aikštėje, o jai pasibaigus katechezėje visus gyvai kalbino kun. Saulius Bužauskas. „Marijos radijo“ programų direktorius patikino vaikus, jog tikėjimo kelionė visada džiugi ir niekada nenuobodi ir kad patys vaikai jau gali būti tikėjimo šaukliais. Moksleiviai paraginti nepamiršti trijų „d“ – dėkojimo, džiaugsmo ir dovanojimo. 

Į tikėjimo tėviškę – Šiluvą, kur pati Marija prakalbo mūsų šaliai, atvykusias mokyklų bendruomenes nuotaikingai sveikino iškilmingai Eucharistijai vadovavęs ir vėliau homiliją pasakęs Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Šioje Eucharistijoje buvo meldžiamasi už katalikiškų mokyklų moksleivius ir visą jaunimą, kad nebijotų apsispręsti už Kristų.

Eucharistiją koncelebravo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, paskirtasis kardinolas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas ir kunigai, tarp jų ir tarnaujantys mokyklų kapelionais.

Homiliją tarsi pašnekesį su vaikais sakęs vysk. K. Kėvalas atkreipė dėmesį, jog ir Jėzus su tėvais keliavo į Jeruzalės šventyklą. Panašiai ir dabar mokiniai atvyko į Šiluvą, kur daugybė žmonių būna išgydomi, atranda paguodą. Čia buvo išmelsta mūsų Tėvynės laisvė.

Vyskupas Kęstutis kalbėjo apie Dievo patirtį, prieinamą kiekvienam žmogui, kai jis gali aiktelėti nuo išgyventos akimirkos – Dievo meilės pojūčio (pasak vyskupą seminarijoje mokiusio kun. prof. Jono Juraičio – nuo savo „žemuogių pievelės“). Vaikai buvo akinami rūpintis „Dievo reikalais“ ir jiems skirti namų darbai – piligrimystės užduotys: Rožinio malda, dalyvavimas Mišiose ir savęs dovanojimas kitam geru žodžiu, pagalba ir pan.

Su vaikais, be to, buvo pasidalyta ir keliais popiežiaus Pranciškaus paraginimais jaunimui pagal Christus vivit – jau nebelikti stebėti savo gyvenimo iš balkonų, atsiplėšti nuo išmaniųjų ekranų, drąsiai skleisti savo svajones.

Moksleiviai buvo aktyvūs šios liturgijos dalyviai. Giedojo jungtinis katalikiškų mokyklų choras, vadovaujamas Violetos Belevičiūtės. Vaikai skaitė skaitinius. Atnašų procesijoje buvo nešamos šventovei dovanojamos žvakės ir dovana Šiluvos gimnazijai – medelis. Buvo nešamos ir specialios katalikiškų mokyklų intencijos.

Prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą, vyskupas Kęstutis padrąsino mokyklų bendruomenes atsiliepti į siuntimą paversti pasaulį Dievo karalyste, o vyskupas Algirdas priminė apie ypatingąjį Misijų mėnesį, pakviesdamas vaikus ir jaunimą būti Kristaus misionieriais. Kauno arkivyskupija šia proga juos kviečia į specialią Misijų mėnesio programą >> spalio 11 d. Kauno arkikatedroje. Šilinių šeštadienį kartu su jaunimu dar švęsime Misijų dieną.

Rugsėjo 12 d. atlaiduose melstasi ir už katechetus, už sakramentų malones, už Kristaus pasirinkimą gyvenimo kryžkelėse.  „Kaip nugalėti kliūtis, apsunkinančias gyvenimo kryžkelėse sutikti ir pamilti Jėzų? Patikimiausias ir išbandytas būdas – kovoti su egoizmu ir praktikuoti meilę. Dievas yra meilė ir lengviausiai surandamas tų, kurie geba gyventi dėl kitų ir juos mylėti“, – sakė vakaro šv. Mišioms vadovavęs paskirtasis kardinolas Sigitas Tamkevičius ( (visą homiliją galima skaityti čia >>).

Tądien sielovadoje talkino Ukmergės dekanato kunigai. Šv. Mišiose į bendrą giedojimą kvietė įsijungti Šėtos, Ukmergės Švč. Trejybės parapijų chorai, net du Kauno sakralinės muzikos mokyklos kolektyvai – jungtinis choras „Cantores David“ ir ansamblis „Cantores Agni“.

Arbata ir kava vaišino Ukmergės dekanato CARITO savanorės, su džiaugsmu patarnaudamos piligrimams. Kauno arkivyskupijos CARITAS pristatė savo tarnystę prieglobsčio Lietuvoje ieškantiems atvykėliams.

Galima sakyti, jog Šiluvoje per visą dieną tęsiasi nenutrūkstama malda, į kurią įsijungia atvykstantys piligrimai. Tai ne tik šv. Mišios, bet ir Marijos valandos, Rožinis, Gailestingumo vainikėlis, Švč. Sakramento adoracija iki 21 val. Rytmetį nuo 9.30 val. prasideda diakonų vadovaujamas Kryžiaus kelias per Šiluvos šilą – piligrimystė į atlaidus nors dalį kelio nukeliaujant pėsčiomis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Nuotraukos: Šiluvos šventovės