Laukiant Marijos Gimimo Šiluvą užliejo žiburių upė

Kaip įpratsai, Mergelės Marijos Gimimas Šiluvoje pradedamas laukti jo išvakarėse – po vakarinių šv. Mišių garbinimui per visą naktį bazilikoje išstatytas Švč. Sakramentas į vigiliją kviečia šlovinti, budėti ir laukti.

21 val. susirinkusieji pakyla ir Švč. Sakramentą lydinti didžiulė procesija su žvakėmis rankose keliauja aplink visą Šiluvos miestelį – giedodami, sustodami klausyti Dievo Žodžio ir mąstymų, savo širdyse nešdami asmenines intencijas ir melsdami neblėstančio troškimo sektį Jį ne tik dabar, bet kiekviename gyvenimo žingsnyje.

Ši maldos tradicija pakankamai nauja Šiluvoje, tačiau įprasta didžiosiose Marijos šventovėse pasaulyje.

Fotografijos: Marijos Stanulytės