Marijos diena Šiluvoje – su maldos ir vasaros karščiu bei renginių gausa šventovei garsinti

Birželio 13-oji Šiluvos piligriminėje šventovėje buvo ypatinga ir vasaros kaitra, ir piligrimų bei neeilinių renginių gausa. Be įprastų Marijos dienos pamaldų, vyko tarptautinė konferencija Šiluvai garsinti už Lietuvos ribų su svečiais iš Portugalijos, Vokietijos, Lenkijos bei mūsų mokslininkais, taip pat diskusija apie religinį turizmą. Vakare atidaryta visą vasarą Šiluvoje vyksianti pirmoji meno bienalė – jos pradžia buvo unikalaus kūrinio – oratorijos „Atverkite man teisumo vartus“ (autorius kompozitorius Arnas Mikalkėnas) – premjera Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

Brolius vyskupus, kunigus, konferencijos svečius, Raseinių r. savivaldybės atstovus, gausius piligrimus ir „Marijos radijo“ klausytojus sveikino minėtuose renginiuose dalyvavęs apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris vidudienį bazilikoje vadovavo iškilmingoms šv. Mišioms. Jas koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupai emeritai Lionginas Virbalas ir Sigitas Tamkevičius bei arti dvidešimties kunigų, tarp jų jau paliekantis tarnystę „Marijos radijuje“ kun. Povilas Narijauskas ir ją pradedantis naujasis programų direktorius kun. Saulius Bužauskas. Giedojo piligrimystę į Šiluvą tądien surengusio Kauno II dekanato Raudondvario parapijos choras, vadovaujamas Ingridos Kliūčiutės.

Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo, minėjimo dieną vyskupas Algirdas Jurevičius kvietė melstis už kunigus, jų tarnystę, o atskirai paminėjo tuos, kurie švenčia ypatingas amžiaus ar kunigystės sukaktis. Tai kun. Kazimieras Ambrasas SJ (85 m.), kun. Artūras Kazlauskas (kunigystės 25-erių metų jubiliejus), kun. Linas Šipavičius ir kun. Saulius Pavalkis (15 kunigystės metų) ir kun. Andrius Končius (5 kunigystės metai).

Sakydamas homiliją vysk. Algirdas palygino du mūsų tikėjimo pavyzdžius – tikėjimo protėvį Abraomą ir Mergelę Mariją, panašius savo paklusnumu Dievui. Tai pavyzdys, kaip pasitikėti Dievu, kuris visa „pramato“ ir išveda į gera. Kalbėdamas apie Jėzaus kunigystę, ganytojas pabrėžė, jog ji Evangelijoje pristatoma kaip stipriai įsišaknijusi Tėvo valioje, Jo širdyje. Jėzus vienas meldėsi Alyvų sode, kai jo mokiniai miegojo. Taip ir kunigas, bendruomenės žmogus, visus kviečiantis melstis, kartais lieka vienas Dievo akivaizdoje, be savo žmonių, kaip ir Kristus: vienas maldoje, vienas ant kryžiaus, kai mokiniai išsibėgiojo. Kunigas turi mokėti kartais likti vienas ir stipriai pasitikėti Dievu. Jėzus iš meilės nuodėmingiems žmonėms tapatinosi su Tėvo širdimi.

„Mes visi esame Jėzaus širdyje. Juk už mus Jis vieną kartą ir visiems laikams paaukojo kilniausią auką kryžiaus. Ir turime nuostabią savo žemiškosios kelionės vadovę – Švč. Mergelę Mariją,“, – kalbėjo ganytojas apie Dievo Motiną, kurios motiniškoje širdyje esame ramūs, nes žinome, kad Dievas numato geriausius dalykus Juo pasitikintiems.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba