Tarptautinė konferencija Šiluvos vardą nunešė už Lietuvos ribų

Birželio 13-14 dienomis Šiluvoje pirmą kartą buvo surengta tarptautinė konferencija. Jos idėja kilo šiemet minint 800-ąsias Žemaitijos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose metines ir 2019-uosius LR Seimui paskelbus Žemaitijos metais. Kadangi Šiluva jau nuo 17 a. garsėja ypatingu stebuklu ne tik Žemaitijoje, bet pirmuoju Mergelės Marijos apsireiškimu įrašo Lietuvos vardą visos Europos istorijoje, šiam paminėjimui buvo pakviesti svečiai net iš trijų užsienio šalių.

Konferencijos tema – „Švč. Mergelės Marijos kultas globalizacijos kontekste: nuo tikėjimo iki turizmo“.

Pirmąjį pranešimą skaitęs Ourém savivaldybės turizmo ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovas Fernando Paquim (Portugalija) kalbėjo apie turizmo vystymo iššūkius ir galimybes po Fatimos apsireiškimų šimtmečio. Pagal Fatimos šventovės informaciją, joje per metus apsilanko apie 7 milijonus piligrimų, tad Raseinių savivaldybė gali išties didžiuotis 2018 m. su Ourém savivaldybe pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį ir galėdama ne tik semtis gerosios patirties iš šių stiprių partnerių, bet ir laikyti juos draugais.

Antrąjį pranešimą „Piligriminės kelionės į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietas“ pristatė LR žemės ūkio ministerijos viceministras Darius Liutikas. Pranešėjas kalbėjo apie tai, jog Marija įvairiose pasaulio vietose apsireiškia konkrečiu laiku, susijusiu su tam tikromis socialinėmis ir politinėmis tos vietos ar viso pasaulio krizėmis. Tad tai tampa vilties ženklu ir traukia tūkstančius keliauninkų. Analizuoti kelionių motyvai padeda atskleisti įvairiapusę religinės piligrimystės realybę.

Trečiasis pranešėjas – VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas kun. dr. Gediminas Jankūnas. Jo pranešimo tema mus kvietė pamąstyms apie Mergelės Marijos apsireiškimų reikšmę. Tikrasis šių reiškinių vaidmuo atsiskleidžia tik žvelgiant į Jėzaus troškimą mus išganyti. Marija be Jėzaus nereiškia nieko, ir jos pasirodymai be Sūnaus dalyvavimo išganymo misijoje būtų tik tuščią smalsumą žadinantys reiškiniai.

Po pirmosios pranešimų sesijos visi konferencijos dalyviai buvo kviečiami į iškilmingas šv. Mišias, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius, koncelebravo dar trys vyskupai.

Po gardžių pietų tęsėsi antroji pranešimų sesija. Ją pradejo kun. prof. Dr. Michael Sievernich (Vokietija) su pristatymu „Globalaus Marijos gerbimo pavyzdžiai“. Kadangi krikščioniškame tikėjime Marijos vaidmuo kyla iš jos dalyvavimo Kristaus tapimo žmogumi istorijoje, jos atvaizdas yra bene dažniausiai sutinkamas meninis motyvas krikščionybėje. Tad buvo apžvelgti vaizdiniai nuo jų atsiradimo Bizantinoje V amžiuje iki jų paplitimo Vakaruose bei misijų dėka Pietuose.

Priešpaskutinis kalbėtojas, aktyvus visuomenės veikėjas Tadeusz Matwiejczyk (Lenkija) pristatė pranešimą „Marijos apsireiškimų reikšmė Lenkijoje“: buvo apžvelgta, ką piligriminės kelionės duoda Lenkijai, kaip į jas įtraukiamos įvairios socialinės grupės ir kokį vaidmenį tame atlieka krikščioniškos organizacijos.

Paskutinis pranešimas klausytojų dėmesį kreipė į Dievo Motinos, Dangaus Karalienės, atvaizdą iš Kauno bernardinių Švč. Trejybės bažnyčios. VDU Menų fakulteto dėstytoja dr. Aušra Vasiliauskienė, detaliai tyrinėjusi šį paveikslą, pristatė jo istoriją, meninę bei dvasinę vertę.

Po dviejų pranešimų sesijų, 17 val. konferencijos svečiai rinkosi diskusijai, kurios tema – ar turizmas gali vesti tikėjimo link? Jos pradžioje buvo atidaryta ir pristatyta dailininkės Agnės Jonkutės tapybos darbų paroda „Sidabro mėlis“.

Diskusijos dalyviai kun. Ričardas Doveika, LR žemės ūkio ministerijos viceministras Darius Liutikas, Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos pirmininkas Valdas Kilpys, dr. Rasa Čepaitienė ir moderatorius Donatas Puslys nuoširdžiai dalijosi mintimis apie kelią nuo religinio turizmo iki piligrimystės, nuo komercinių kelionių iki tikėjimo. Nors kiekvienas šios srities tyrinėtojas galėtų pateikti savą šių terminų apibrėžimą, visgi kalbėtojai laikėsi vieningos nuomonės, jog riba slypi tik keliaujančiojo širdyje: bet kuris turistas, susidūręs su perkeičiančia asmenine patirtimi gali grįžti kaip piligrimas, ir piligrimas be asmeninės dvasinės paieškos tėra smalsus turistas. Kun. Ričardas Doveika apibendrindamas gražiai išreiškė mintį, jog piligriminės kelionės turizmo kontekste yra tarsi užmesti valksmui tinklai ir į jas „pakliuvę“ keliautojai rizikuoja atrasti ne tik save, naują gyvenimą, bet ir Dievą.

Antroji konferencijos diena buvo ne ką mažiau įspūdinga. Nuo 9 val. ryto visi norintys buvo kviečiami į ekskursiją po Šiluvos baziliką ir koplyčią. Jų interjero ikonografines programas ir istoriją pristatė VDU Menų fakulteto dėstytoja prof. Aušra Vasiliauskienė. Vėliau užsiregistravę dalyviai išvyko į žymiausias piligrimines Žemaitijos vietas. Aplankėme Tytuvėnus ir garsųjį net 200 metų statytą bei tris stiliaus epochas išgyvenusį bernardinų vienuolyno ansamblį, tada siekėme Kryžių kalną, kuris paliko išties didelį įspūdį užsienio svečiams. O kelionės pabaigoje mus svetingai pasitiko Žemaičių Kalvarija, dėl autentiškų Kristaus kančios stočių dar vadinama Žemaitijos Jeruzale.

Dar nepaminėjome abi dienas Šiluvoje viešėjusių dviejų ypatingų svečių – didžiausio Lenkijos savaitraščio „Sekmadienio svečias“ (Gość Niedzielny) žurnalistų. Atostogų metu jie keliauja ir skaitytojams pasakoja apie žymiausias kaimyninių šalių šventoves. Šį kartą jų dėmesio ir foto kamerų akiratyje atsidūrėme mes! Taigi nekantriai lauksime Šiluvos šventovės pristatymo visai Lenkijai.

Pabaigai norėtųsi tarti didžiulį ačiū visiems konferencijos organizatoriams ir rengėjams! Visus renginio rūpesčius nešusiai VšĮ „Atrask Raseinius“ komandai, rėmėjams: Raseinių rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai, partneriams: Vytauto Didžiojo universitetui, Kauno arkivyskupijai, Jono Pauliaus II piligrimų centrui, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai, Raseinių rajono kultūros centrui, ir žinoma globėjams: Seimo narei Vidai Ačienei ir Kauno arkivyskupijos apaštaliniam administratoriui vyskupui Algirdui Jurevičiui.

Šio renginio dėka Šiluvos vardas tikrai suskambo Lietuvoje ir už jos ribų, o už visa tai esame dėkingi Jums ir kiekvienam atvykusiam bei dalyvavusiam!