Paskutinis gegužės penktadienis – Ligonių diena su vakaro pamaldomis

Paskutinis gegužės mėnesio penktadienis. Šiluvoje – vėl Ligonių diena. Šį kartą ypatinga tuo, kad prasidėjus šiltajam sezonui šventovė vėl iki pat vakaro kvietė piligrimus atvykti maldai.

Šiandien Bažnyčia minėjo Švč. Mergelės Marijos apsilankymą pas Elzbietą. Vidudienio šv. Mišias aukojęs Šiluvos klebonas Erastas Murauskas homilijoje svarstė, kuo tokia ypatinga buvo Marija – Šventas Raštas pilnas pasakojimų apie stebuklus ir išgydymus, kuriuos nuveikė apaštalai, o ji? Ji buvo. Marija yra toji, kuri vien savo buvimu lydėjo Jėzų nuo ėdžių iki kryžiaus, vėliau lydėjo pirmąją bažnyčios bendruomenę. Ji buvo ir liko mama. Ir šiandien ji yra ta, kuri rūpinasi, eina šalia, guodžia, apkabina ir nei vienam prašančiam neatsako.

Visa šios dienos homilija:

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/142582-2019-05-31-12-00-sv-misios.html

Po šv. Mišių neskubėti ir paklausyti nuostabaus gitarų koncerto kvietė iš Jonavos meno mokyklos atvykusių moksleivių kolektyvas.

Iki 15 val. Ligonių Sveikatos koplytėlėje atvykusieji galėjo melsti Marijos užtarimo asmeniniame susitikime su Jėzumi adoracijoje. Po Gailestingumo vainikėlio piligrimai, lydimi kunigo Dariaus dalyvavo Kryžiaus kelio apmąstyme per Šiluvos šilą. O nuo 17 val. klebonas Erastas Šiluvos aikštėje vedė rožinio maldą. Ties kiekvienu koplytstulpiu kančios slėpiniai, apsupti būrio maldininkų, tarsi atgydavo ir kiekvieną kvietė atsivertimui ir pasitikėjimui.

Na, o dienos kulminacija buvo po žiemos sugrįžusios vakaro šv. Mišios ir vidinio išgydymo pamaldos. Šv. Mišias aukojo ir pamaldoms vadovavo egzorcistas kun. Vytenis Vaškelis. Šlovino Kauno Jono Pauliaus II piligrimų centro šlovintojos, užtarimo maldoje iki vėlyvo vakaro tarnavo „Gailestingumo versmės“ bendruomenė.

Kita ligonių diena vyks birželio 28 dieną.