Ligonių diena Šiluvoje švenčiama jau 10 metų!

2019 m. balandžio 26 d. – šiandien Šiluvos šventovėje minima Ligonių diena. Atrodo, būtų įprasta diena, jei ne mažytė istorijos detalė: šiandien lygiai 10 metų nuo pirmosios Ligonių dienos Šiluvoje!

2009 m. paskutinis balandžio penktadienis (04 24). Atsimenant, jog Šiluvos Marija nuo seno tituluojama Ligonių Sveikata, Kauno arkivyskupijos kurijos iniciatyva suorganizuota speciali maldos diena už visus sergančius, kenčiančius, prašančius kūno ir dvasios išgydymo. Dienai pavykus, imta švęsti ir šiomis intencijomis melstis kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį.

Prabėgus dešimtmečiui, Ligonių dienos aktualumas nei kiek nesumažėjo. Iš visos Lietuvos atvyksta žmonės ieškoti vilties pas galingiausią užtarėją ir globėją – paties Viešpaties Motiną. Pasitikėjimą jos teikiamomis malonėmis liudija daugybė votų – padėkos ženklų, liudijančių patirtus išgijimus ir išklausytas maldas, kuriuos galite išvysti bazilikoje, pagrindinio altoriaus šonuose. Jau iki 1677 jų buvo surinkta tiek daug, jog nukaldinti Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo aptaisai.

Verta dėmesio ir Ligonių Sveikatos titulą turinti mažutė koplytėlė, slypinti bazilikos pašonėje. Pravėrę sunkias senovines altoriaus dešinėje pusėje esančias medines duris patenkame tarsi į Marijos glėbį. Čia, tyloje, priešais istorinį nuo 1770 metų išlikusį Marijos, Ligonių Sveikatos, altorių širdies užuovėją atranda kiekvienas, išdrįstantis ja pasitikėti ir atveriantis savo gyvenimą Dievui. Altoriaus šonus taip pat puošia šimtai votų.

Ligonių dienų programa leidžia atvykusiems piligrimams visą dieną jiems patogiu metu jungtis į maldą. Nuo 11.30 Marijos užtarimo prašoma rožinio maldoje, 12.00 švenčiamos šv. Mišios visų sergančiųjų ir juos užtariančiųjų intencijomis, po kurių kunigai kiekvienam teikia asmeninį palaiminimą. Po šv. Mišių Ligonių Sveikatos koplytėlėje kiekvieną asmeninei maldai tyloje kviečia Švenčiausiame Sakramente save palikęs Jėzus. 15.00 Dievo gailestingumui visus prašančius užtarimo pavedame melsdamiesi Gailestingumo vainikėlį. O po jo per Šiluvos šilą, pradėdami nuo 2 km už Šiluvos esančioje miško aikštelės, keliaujame Kryžiaus kelią. Jėzaus kančios apmąstyme kiekvieno sergančiojo kančią aukodami tam, kuris nugalėjo mirtį, nuodėmę ir kiekvieną skausmą.

Vasaros sezono metu (gegužės-rugpjūčio mėn.) vyksta ir vakarinės šv. Mišios, o po jų – Vidinio išgydymo pamaldos. Pamaldoms vadovauja kunigai egzorcistai, vidinio išgydymo tarnystėje tarnaujanti sielovados bendruomenė už atvykusius meldžiasi asmenine užtarimo malda, dažnai atvyksta misionieriai iš užsienio šalių.

Kita Ligonių diena Šiluvoje vyks gegužės 31 dieną, prasidės ir vakaro pamaldos.