Ligonių diena: į pagalbą mūsų širdims ateina Marija

Kovo 29 d. – Ligonių diena Šiluvoje. Šiandien vidudienio šv. Mišias aukojęs kun. Robertas Urbonavičius sakė, jog sunkiausias uždavinys yra laikytis Evangelijoje minimo pagrindinio įsakymo – mylėti. Tačiau mums į pagalbą ateina Marija. Tai ji, tapusioji Meilės Motina, yra atsakymas mūsų užkietėjusioms širdims. Toji, kuri Šiluvoje tituluojama Ligonių Sveikata, gali jas atverti ir išgydyti nuo sužeidimų, apmaudo, pykčio ir neatleidimo, labiausiai trukdančių mylėti. Pamaldų pabaigoje visiems norintiems kunigai teikė asmeninį palaiminimą.

Šios dienos Dievo Žodis ir visa homilija:
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/137639-2019-03-29-12-00-sv-misios.html

Po šv. Mišių garbinimui Ligonių Sveikatos koplytėlėje buvo išstatytas Švenčiausiasis Sakramentas. Adoracija užbaigta 15 val. Gailestingumo vainikėliu, kurio metu meldėmės visų į šventovę atvykusių ir užtarimo prašiusiųjų intencijomis.

Vis didėjantis būrys dalyvavo Kryžiaus kelio apmąstyme per Šiluvos šilą. Jo metu ypatingai meldėmės už ligonius, kenčiančius nuo fizinių ir dvasinių susirgimų bei priklausomybių.