SPALĮ-BALANDĮ

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje: 
Šiokiadieniais     • 12.00
Šeštadieniais      • 10.00  • 12.00
Sekmadieniais    • 10.00  • 12.00

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje:
Nėra

GEGUŽĘ-RUGSĖJĮ

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje: 
Šiokiadieniais     • 12.00
Šeštadieniais      • 10.00  • 12.00
Sekmadieniais    • 8.00  • 10.00  • 12.00

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje: 
Šiokiadieniais     • 18.00
Šeštadieniais      • 18.00
Sekmadieniais    •  ­-