04 12-13 | Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narių kongresas

KVIEČIAME ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJOS NARIUS Į KONGRESĄ!

KONGRESO DATA.
2019 m. balandžio mėn. 12-13 d.

VIETA.
Šiluvos Jono Pauliaus II namai.

PASIRENGIMAS.
1) Kviečiame visus Draugijos narius devyndieniui už Draugijos atsinaujinimą ir misiją kongreso metu ir jam pasibaigus. Nuo balandžio 5 d., pirmojo balandžio penktadienio, kasdien meldžiamės Šiluvos Dievo Motinos devyndienį iš „Šiluvos piligrimo maldynėlio“ (172-187 p.) arba atsisiųsti iš interneto svetainės.
2) Prašome kongresui parengti savo skyriaus (jei toks jau yra įkurtas su patvirtinta taryba) iki 5 min. trukmės prisistatymą (jis gali būti vizualinis, meninis, kitaip kūrybinis…).

DIENOTVARKĖ.
Balandžio 12 d., penktadienis. Draugijos narių dvasinio atsinaujinimo – rekolekcijų diena (registracija vyskta Draugijos skyriuose):
9.30 val. Atvykimas į Šiluvos Jono Pauliaus II namus ir įsikūrimas.
10.30 val. Kongreso atidarymas Jono Pauliaus II namų salėje.
11.30 val. Rožinio malda Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje.
12.00 val. Šv. Mišios.
13.00 val. Pietūs Jono Pauliaus II namuose.
14.00 val. Rekolekcijų I mąstymas. Veda J. E. arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.
15.00 val. Dievo Gailestingumo pamaldos Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje.
15.30 val. Kryžiaus kelias (per šilą) arba individualus maldos laikas.
17.00 val. Rekolekcijų II mąstymas. Veda J. E. arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.
18.00 val. Vakarienė.
19.00 val. Filmas „Kelias į Šiluvą“.
20.00 val. Laikas sau ir Dievui maldoje.
Naktinė Švč. Sakramento adoracija / poilsis.

Balandžio 13 d., šeštadienis. Šiluvos piligrimų ir visų Draugijos narių susitikimo diena.
7.30 val. Pusryčiai
8.00 val. Laikas asmeninei maldai.
9.00 val. Šv. Mišios (su Valandų liturgijos Rytmetine malda) už Draugijos gyvus ir mirusius narius Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje.
10.45 val. Konferencija „Marija – Kryžiaus Motina“ Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje. Veda Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacijos sesuo Faustina CSJ.
11.30 val. Rožinio malda.
12.00 val. Šv. Mišios ir Draugijos narių įsipareigojimo atnaujinimas.
13.00 val. Pietūs Jono Pauliaus II namuose.
14.00 val. Draugijos skyrių prisistatymai.
15.00 val. Gailestingumo pamaldos Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje. Švč. Sakramento
adoracija.
16.00 val. Draugijos narių liudijimų ir pasidalinimų laikas grupelėse dėl Draugijos ateities.
17.00 val. Apibendrinimas ir Ganytojo žodis.
17.30 val. Atsisveikinimas ir išvykimas.

ATVYKIMO SĄLYGOS.
Į Šiluvą kongreso dalyviai vyksta individualiai arba organizuotai, kaip susitarsite savo skyriuje. Į programą galima įsijungti kiekvienam nariui patogiu laiku, tačiau vadovai turi būti informuoti dėl nario maitinimo ir nakvynės.

REGISTRACIJOS LAIKAS.
Draugijos nariai į rekolekcijas registruojamasi pas savo
skyriaus vadovą iki kovo 1 dienos, o pirmąją kovo savaitę informuoja Draugijos pirmininkę
apie dalyvių skaičių (Jono Pauliaus II namų vietų skaičius ribotas). Jūsų dalyvavimą
reikėtų patvirtinti pinigine įmoka. Skyriaus vadovas tepaima piniginį užstatą, kad dalyvių
skaičius būtų garantuotas.

KONGRESO KAINA. Dalyviai gali pasirinkti:
1) dalyvavimas visame kongrese (nuo penktadienio ryto iki šeštadienio vakaro) – 20
eurų (4 maitinimai ir nakvynė);
2) atvykimas nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro (3 maitinimai ir nakvynė)
– 15 eurų;
3) tik maitinimas be nakvynės (4 maitinimai be kambario) – 12 eurų;
4) tik šeštadienio pietūs – 5 eurai.
Tačiau būsime dėkingi, jei kas nors norės paremti šį kongresą ir didesne auka arba tiesiog padovanoti Draugijos konkrečiam nepasiturinčiam nariui dalyvavimą kongrese, padengdamas dalyvio mokestį. Negalint prisidėti prie renginio galbūt būtų galima kreiptis ir į parapijos kleboną, kuris gal galėtų padėti rasti rėmėjų.

ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos pirmininkė,
tel. 8 650 76520, el. p.: draugija@siluva.lt