04 12-13 | 13 valandų adoracija Šiluvoje

Laukiant Marijos dienos kviečiame į naktinę 13 valandų adoraciją Šiluvoje:

Pradžia: 12 d. 19 val.
Pabaiga: 13 d. 8 val.

Ligonių Sveikatos koplytėlė
(Bazilikoje, presbiterijos dešinėje)

Švenčiausiojo Sakramento adoracija – tai duonoje pasilikusio Jėzaus Kristaus Kūno garbinimas, ypatingai asmeniškas susitikimas ir žvelgimas į Jį.

Jos metu melsime Viešpatį už dvasinį Šiluvos atsinaujinimą bei kiekvieno atvykusiojo intencijomis.

Bendrosios intencijos:

19:00             Už Šiluvos parapiją ir parapijiečius
20:00             Už Šiluvoje tarnaujančius dvasininkus
21:00             Už Šiluvoje tarnaujančias seseris vienuoles
22:00             Už Šiluvoje tarnaujančius pasauliečius
23:00             Už Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugiją
00:00             Už Jono Pauliaus II piligrimų centrą ir savanorius
01:00             Už visus šventovės bendradarbius ir atsinaujinimo programos įgyvendinimą
02:00             Už būsimą Kauno arkivyskupijos ganytoją
03:00             Už mūsų rajono valdininkus ir savivaldybės darbuotojus
04:00             Už mūsų rajono žiniasklaidos, politikos ir verslo atstovus
05:00             Už mūsų rajono kultūros srities darbuotojus
06:00             Už aukotojus ir geradarius
07:00             Už visus šiandien į Šiluvą atvyksiančius piligrimus

Registracija: 8 684 80605 (ses. Modesta)