Šiluvos Dievo Motinos vienuoliniai namai:

M. Jurgaičio g. 17,
60432 Šiluva, Raseinių r.

Šiluvoje Eucharistinio Jėzaus seserys gyvena nuo 2002 metų rugsėjo. Čia tarnauja penkios seserys:

  • ses. Agnė Birutė Gučaitė SJE (Namų vyresnioji, mob. 8 686 34132 )
  • ses. Onutė Šarakauskaitė SJE (Jono Pauliaus II-ojo namų administratorė, mob. 8 687 87124)
  • ses. Modesta Juršėnaitė SJE (Šiluvos istorijos muziejaus muziejininkė, mob. 8 611 52082)
  • ses. Ignė Ramutė Bazilevičiūtė SJE (Tikybos mokytoja, katechetė, mob. 8 698 55030)
  • ses. Regina Edita Teresiutė SJE (Žaiginio tikybos mokytoja, mob. 8 650 26125)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE) įkurta Lietuvoje 1947 m.

Tai vienuolija, siekianti mylėti ir šlovinti Jėzų Eucharistijoje bei apaštalauti Jo garbei.

Charizma: nuolanki meilė Eucharistinio Jėzaus pavyzdžiu.
Tikslas: siekti, kad visi, ypač vaikai ir jaunimas, pažinę ir pamilę Eucharistinį Jėzų, pagal Jį tvarkytų savo gyvenimą.

Daugiau apie seseris Eucharistietes: http://www.sje.lt
El. p. eucharistietes@sje.lt