Ruošiantis Marijos Apsireiškimo 400 metų jubiliejui ir tvarkant šventąją erdvę, Šiluvos aikštėje buvo numatyta pastatyti Rožinio maldos koplytstulpius.

Rožinio malda – tai biblinė malda, kurioje Jėzaus Kristaus gyvenimas ir išganinga misija apmąstoma drauge su Jo Motina Marija. Jau nuo seno tai neatsiejama katalikų gyvenimo dalis, tad jai skirti naujieji koplytstulpiai Šiluvoje.

Rožinio stotys nukaldintos iš akmens, kiekviena 3,5 m aukščio, 1 m pločio ir 0,5 m storio. Prie kryžiaus formos koplytėlės, centre įmontuotas kiekvieno slėpinio iš bronzos nulietas bareljefas. Jų autorius skulptorius Erikas Daugulis (1951–2012) iš Kauno rajono.

Einant nuo Apsireiškimo koplyčios link bazilikos, kairėje pusėje atskirose stotyse stovi Šviesos slėpinių, dešinėje pusėje – Skausmo slėpinių atvaizdai.

2008 m. rugsėjo 8 d. šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino penkis Šviesos slėpinių koplytstulpius.

Šios rožinio slėpinių stotys ne tik puošia sakralią erdvę, bet ir tarnauja piligrimų maldai – einama Rožinio maldos procesija iš Apsireiškimo koplyčios į Baziliką tiek atlaidų metu, tiek asmeniškai atvykus į šventovę. 

Piligrimai ypatingai kviečiami patikėti galingu Marijos užtarimu ir per šią maldą atnešti Viešpačiui visus savo džiaugsmus, rūpesčius ir padėką.

Šviesos slėpiniai

(einant nuo Apsireiškimo koplyčios link bazilikos, aikštės kairėje)

Pirmasis slėpinys. JĖZAUS KRIKŠTAS JORDANE

Antrasis slėpinys. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE

Trečiasis slėpinys. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI

Ketvirtasis slėpinys. ATSIMAINYMAS ANT ATBORO KALNO

Penktasis slėpinys. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

Kančios slėpiniai

(einant nuo Apsireiškimo koplyčios link bazilikos, aikštės dešinėje)

Pirmasis slėpinys. JĖZUS MELDŽIASI ALYVŲ SODE

Antrasis slėpinys. JĖZUS NUPLAKAMAS

Trečiasis slėpinys. JĖZUS VAINIKUOJAMAS ERŠKĖČIAIS

Ketvirtasis slėpinys. JĖZUS NEŠA KRYŽIŲ

Penktasis slėpinys. JĖZUS NUKRYŽIUOTAS MIRŠTA