Šilinės: Padėkos ir lietuvių pasaulyje diena

Rugsėjo 15 d., antradienis

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už Šiluvos atlaidų savanorius, rėmėjus ir geradarius.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už Dievo Žodžiu nešamą žinią ir meldžiamės, kad ji paliestų kiekvieną širdį.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios aikštėje

Dėkojame už kūrinijos grožį ir meldžiame gebėjimo stabtelėti juo pasigėrėti.

11.30 val. Rožinio malda aikštėje

11.50 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Dėkojame už Šiluvoje Dievo teikiamas malones ir meldžiamės už lietuvius visame pasaulyje.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už Motiną Mariją ir meldžiamės, kad Ji padėtų žvelgti į šį pasaulį išmintingesniu žvilgsniu.

17.30 val. Rožinio malda aikštėje

17.50 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Dėkojame už mums dovanotą pasaulį ir meldžiame atverti kelią galimybėms, nevaržančioms žmogaus kūrybiškumo ir pažangos svajonių.

___________

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-19 val. budi seminaristai, diakonai (pokalbiui) arba kunigai (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje


 Atlaiduose kviečiame laikytis visų saugumo reikalavimų


<< Atgal į atlaidų programą

 

Data

2020 Rgs 15
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė