Šilinės: Jaunimo ir katalikiškų bendruomenių diena

Rugsėjo 12 d., šeštadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės, kad savo gyvenimu padėtume Bažnyčiai atsinaujinti ir rodyti naujų galimybių šventai gyventi.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už dovanas, Šventosios Dvasios liejamas per sakramentus.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės, kad Dievas paliestų ir pakeistų širdis tų, kurie siekia pelno išnaudodami vargšus ir žemės išteklius.

11.30 val. Rožinio malda aikštėje

11.50 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės, kad krikščioniškos bendruomenės būtų gyvojo Dievo atspindys ir oraus gyvenimo aplinka.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės, kad kultūra būtų suvokiama kaip gyva, visus įtraukianti ir apimanti tikrovė.

17.30 val. Rožinio malda aikštėje

17.50 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Melskimės už jaunimą, kad jis nebijotų prisiimti atsakomybės ir padėtų Bažnyčiai visada išlikti jaunai.

19.00 val. Giesmių koncertas ir maldos vakaras aikštėje. Daugiau >>

Nuo 19 val. iki ryto 7 val. maldos vigilija Bazilikoje

21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo Bazilikos

Meldžiamės, kad meilės Dievas atskleistų mūsų vietą šiame pasaulyje, o mes būtume geri Jo meilės įrankiai.

___________

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-19 val. budi seminaristai, diakonai (pokalbiui) arba kunigai (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje


 Atlaiduose kviečiame laikytis visų saugumo reikalavimų


<< Atgal į atlaidų programą

 

Data

2020 Rgs 12
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė