Šilinės: Švč. Mergelės Marijos Gimimas, Lietuvos kariuomenės diena

Rugsėjo 8 d., antradienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanatas

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiame išminties žmonijai įveikti etninį ir politinį susiskaldymą.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už gyvenimo dovaną ir meldžiame tikros išminties ją branginti.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės, kad taika, teisingumas ir kūrinijos apsauga rūpėtų kiekvienam krikščioniui.

11.30 val. Rožinio malda aikštėje

11.50 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės už krašto apsaugos struktūras ir institucijas, kad savo darbu prisidėtų prie taikos ir tarptautinio stabilumo kūrimo.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

15.15 val. Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės, kad taiką priimtume kaip vertingą gėrį ir mūsų bei visos žmonijos siekiamą vilties objektą.

17.30 val. Rožinio malda aikštėje

17.50 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Melskime vilties dorybės, suteikiančios jėgų eiti pirmyn netgi esant, atrodytų, neįveikiamoms kliūtims.

___________

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-19 val. budi seminaristai, diakonai (pokalbiui) arba kunigai (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje


 Atlaiduose kviečiame laikytis visų saugumo reikalavimų


<< Atgal į atlaidų programą

 

Data

2020 Rgs 08
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė