Šilinės: Šv. Jono Pauliaus II ir maldos už kūriniją diena

Rugsėjo 7 d., pirmadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanatas

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiame Švč. Mergelės Marijos ir šv. Jono Pauliaus II užtarimo atlaidų malonėms patirti.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir jo užtarimu teikiamas malones.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės, kad visiems rūpėtų dabartiniai ekologiniai pavojai ir nuo žmogaus priklausančios jų priežastys.

11.30 val. Rožinio malda aikštėje

11.50 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės, kad brangindami Kūrėjo dovanas šiame pasaulyje gyventume santūriai, teisingai ir maldingai.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

15.30 val. Rožinio malda Apsireiškimo koplyčioje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės už Carito darbuotojus ir savanorius bei visus besirūpinančius silpnaisiais ir apleistaisiais.

17.30 val. Rožinio malda aikštėje

17.50 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Meldžiamės, kad enciklikos Laudato siʾ mintis pritaikytume vyskupijų, parapijų, bendruomenių bei savo kasdieniame gyvenime.

Nuo 19 val. iki ryto 7 val. maldos vigilija Bazilikoje laukiant Marijos Gimimo

___________

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-19 val. budi seminaristai, diakonai (pokalbiui) arba kunigai (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje


 Atlaiduose kviečiame laikytis visų saugumo reikalavimų


<< Atgal į atlaidų programą

 

Data

2020 Rgs 07
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė