W ramach przygotowań do obchodów jubileuszu 400.lecia Objawienia Najświętszej Maryi Panny, przewidziano ustawienie kaplic tajemnic różańcowych na placu w Szydłowie.

Modlitwa różańcowa – jest to modlitwa biblijna, podczas której kontemplujemy żywot Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi, która całe swoje ziemskie życie spędziła przy Jezusie i najlepiej Go poznała. Od dawna stanowi ona integralną część życia katolickiego i nabożeństwa do Maryi Dziewicy.

Stacje różańcowe są wykonane z kamienia, w kształcie krzyża, każdy o wysokości 3,5 m, szerokości 1 m i grubości 0,5 m, z płaskorzeźbą wykonaną z brązu przedstawiającą każdą tajemnicę.

Idąc od Kaplicy Objawienia w kierunku Bazyliki, po lewej stronie mamy pięć Tajemnic Światła, po lewej zaś stronie – pięć Tajemnic Bolesnych.

Stacje Różańcowe są nie tylko dekoracją placu, ale służą przede wszystkim do modlitwy – zarówno zorganizowane grupy pielgrzymkowe jak i indywidualni turyści w procesji różańcowej wyruszają spod Kaplicy Objawienia do Bazyliki.

Pielgrzymi są wzywani do ufności w potężne wstawiennictwo Maryi i przekazanie Panu całej swojej radości, zmartwień i wdzięczności poprzez modlitwę w tym sakralnym miejscu.

Tajemnice Światła

(idąc od Kaplicy Objawienia w kierunku Bazyliki, po lewej stronie placu)

Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Tajemnica druga. Objawienie siebie na weselu w Kanie.

Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Tajemnica czwarta. Przemienienie na Górze Tabor.

Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice Blesne

(idąc od Kaplicy Objawienia w kierunku Bazyliki, po prawej stronie)

Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.

Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa.

Tajemnica trzecia. Ukoronowanie koroną z cierni.

Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

Tajemnica piąta. Śmierć na krzyżu.