W Bazylice:
Co druga sobota • 14:00 (transmisja na żywo za pośrednictwem „Marijos radijas“)
13 dnia każdego miesiąca • 11:30 (transmisja na żywo za pośrednictwem „Marijos radijas“)