Cel akcji

Pomóc jak największej liczbie osób włączyć się w modlitwę wstawienniczą za dotkniętych przez pandemię koronawirusa oraz stworzyć możliwość wsparcia ich swoją ofiarą.

Wszyscy razem

Ufając Bogu, statystyki zachorowań i zgonów możemy przeciwważyć modlitwą, wsparciem, nadzieją i jednością, uzupełniając Mapę światła.

Modlitwa za Ciebie

Codziennie w Szydłowie jest odprawiana Msza św. za wszystkich, którzy modlą się bądź służą wsparciem, uczestnicząc w tej akcji.


Jak włączyć się w akcję?

Modlitwa własna

1. Pomodlić się w intencji akcji wybraną częścią różańca (5 tajemnic). Jak modlić się różańcem patrz tutaj >>.

2. Zarejestrować się na Mapie światła (nacisnąć czerwony przycisk) wpisując swoje imię, miasto, miasteczko, lub wioskę zamieszkania. Zaznaczona liczba pojawi się i będzie rosnąć w tym miejscu.

3. Możesz zarejestrować się codziennie, jedne raz w ciągu dnia.

4. Stać się apostołem! Opowiedz o akcji tym, którzy mieszkają obok albo w miejscu jeszcze nie oznaczonym, by nie było pustych i nieobjętych akcją miast i miasteczek!

Własna ofiara

1. Nie bądź obojętny i dołącz się do dobrego dzieła. Swoją ofiarą wesprzyj najbliższą organizację charytatywną, parafię lub fundusz, wspierający osoby dotknięte przez pandemię koronawirusa.

A jeśli mieszkasz na Litwie:

1. Wesprzeć dotkniętych pandemią, przekazując swoją ofiarę na konto Caritas Litwa (wszystkie zebrane ofiary przeznaczone zostaną na pomoc rodzinom i osobom, doświadczającym wykluczenia socjalnego w czasie pandemii).

2. Zarejestrować się na Mapie wsparcia (nacisnąć czerwony przycisk i wybrać zakładkę „Ofiara pieniężna”). Po wypełnieniu formularza będziecie przekierowani na platformę datków.

3. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych będzie umieszczona na stronie internetowej Caritas Litwa >> (po litewsku).

Najświętsza Dziewico Maryjo Szydłowska, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami!

Easter Greeting by Apostolic Nuncio Archbishop Petar Rajič

Easter Monday April the 13th and the traditional Mary’s Day in Šiluva

Mother’s Day on May 3rd 

The initiative is not over yet, we invite you to continue not only to pray, donate but also to celebrate together! On the first Sunday of May we all will celebrate Mother’s Day. On that day we will pray for mothers, those who are with us and those who have already left us, devoting special words to the Mother of God in Heaven, the Virgin Mary.

Did you know that in the most famous Loreto litany dedicated to Mary, she is referred to as Mother for 13 times?

The detailed timetable of the Mass of the Mother’s Day will be announced in the nearest future.


Akcję wspierają:

Archidiecezja kowneńska | Starostwo powiatowe w Rosieniach | Všį „Atrask Raseinius“ („Odnajdź Rosienie”) | Parafia w Szydłowie | Caritas Litwa