Rožinis Šiluvoje

Apsireiškimo koplyčioje:
Pirmadieniais-šeštadieniais • 17.30 (gegužės-rugsėjo mėn.)

Bazilikoje:
Kiekvieno mėnesio 13 d. • 11.30 (tiesioginė „Marijos radijo“ transliacija)
Kas antrą šeštadienį • 14.00 (tiesioginė „Marijos radijo“ transliacija)

Aikštėje procesija nuo Apsireiškimo koplyčios iki bazilikos:
Ligonių dieną (paskutinį penktadienį). • 17.00 (gegužės-rugpjūčio mėn.)