Tai sakramentai, kurie dažniausiai teikiami savo parapijose, t. y. tose bažnyčose, kurioms pagal gyvenamąją vietą priklauso būsimi sutuoktiniai arba krikštijamo vaikelio tėvai.

Visi Santuokos ir Krikšto dokumentai yra tvarkomi parapijos klebono. Daugiau informacijos parapijos svetainėje: