Tai sakramentai, kurie dažniausiai teikiami savo parapijose: t. y. tose bažnyčose, kurioms pagal gyvenamąją vietą priklauso būsimi sutuoktiniai arba krikštijamo vaiko tėvai.

Visi Santuokos ir Krikšto dokumentai yra tvarkomi parapijos klebono.

Šiluvos parapijos klebonas
kun. Erastas Murauskas:
  +370 612 56938
   erastasm@yahoo.com

Daugiau informacijos parapijos svetainėje: