Pamaldų tvarka Šiluvoje šiltuoju sezonu

Nuo gegužės mėn. Šiluvoje keičiasi šv. Mišių laikas. Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje: Prasideda 18 val. šv. Mišios. Prieš jas (17.30) meldžiamasi rožinis. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje: Sugrįžta 8 …

Gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos Šiluvoje vyksta visą gegužės mėnesį: Pirmadieniais-šeštadieniais Apsireiškimo koplyčioje po 18 val. šv. Mišių. Sekmadieniais bazilikoje po 12 val. šv. Mišių.

Velykų pamaldos Šiluvos parapijoje

DIDYSIS KETVIRTADIENISŠv.Mišių, Eucharistijos ir kunigystės įsteigimo diena Paskutinės Vakarienės šv. Mišios – 18 val. bazilikoje. Po jų – procesija į Garbinimo altorių. Vyks adoracija. Adoracijos metu bus klausoma išpažinčių. DIDYSIS …

Pamaldų laikas Kalėdiniu laikotarpiu

Pamaldų laikas šventiniu laikotarpiu Šiluvos parapijoje: GRUODŽIO 24 d. – KŪČIOS Šv. Mišios 12 val. bazilikojeBernelių šv. Mišios 22 val. bazilikoje GRUODŽIO 25 d. – PIRMA KALĖDŲ DIENAŠv. Mišios 8 val. …

Šaltuoju sezonu keičiasi šv. Mišių tvarka

Nuo spalio mėn. Šiluvoje keičiasi šv. Mišių laikas. Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje: Nebėra vakarinių 18 val. šv. Mišių. Jos vėl vyks nuo gegužės 1 dienos. Švč. Mergelės Marijos Gimimo …