Ypatingojo misijų mėnesio renginys Šiluvoje

Popiežius Pranciškus 2019 m. spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, skirtu švęsti popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško „Maximum Illud“ (1919 m.) 100 metų sukakčiai.

Visą šių metų spalį krikščionys pasaulyje minės Ypatingąjį misijų mėnesį, kurio tema – „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Toks Ypatingasis misijų mėnuo švenčiamas pirmą kartą.

Kauno arkivyskupija į ypatingąjį Misijų mėnesį jungiasi specialia 4 dienų misijų programa, kuri spalio 10–13 d. vyks Kaune ir Šiluvoje. 

Spalio 12 d. vakare Šiluvos bazilikoje prasideda 13 val. ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO adoracija (su tiesiogine „Marijos radijo“ transliacija) – maldos vigilija už misijas.

Spalio 13 d. čia tarsi suplaks ypatingo Misijų mėnesio Lietuvoje širdis. Juk apaštalai meldėsi kartu su Marija: „Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“ (Apd 1, 14). Būtent iš šio kambario ir nuo šios maldos, atėjus Sekminėms, prasidėjo didžioji Bažnyčios misija. Taigi malda Šiluvoje – tai mūsų malda su Marija, kad galėtume eiti į savo gyvenimo misiją, kurią gavome per Krikštą.

11 val. katechezė „Pakrikštyti ir siunčiami“ – t. Ronaldo McAintsho, Jungtinė Karalystė (bazilikoje)

12 val. iškilmingos šv. Mišios už misijas Lietuvoje ir pasaulyje, kad Evangelijos džiaugsmas užlietų visų krikščionių širdis ir kiekvienas sutikęs Kristų būtų pasirengęs liudyti apie jame gyvenančią viltį savo šeimoje, bendruomenėje ir pasaulyje, o Šventosios Dvasios dvelksmas paskatintų naujas misijas Bažnyčioje (vadovaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, homiliją sakys arkivyskupas Lionginas Virbalas).

Kun. Ronaldas McAintsas – pagrindinis misijų pamokslininkas. 12 metų tarnavo formuojant būsimus redemptoristus, beveik 20 metų buvo misionierius Zimbabvėje. Jis yra buvęs Jungtinės Karalystės vyrų vienuolijų draugijos prezidentas. Dabar tarnauja kaip Londono redemptoristų provincijos provincijolas, yra Gailestingumo misionierius ir labai populiarus pamokslininkas tarptautiniu mastu.

 

 

 

Data

2019 Spa 13

Vieta

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
M. Jurgaičio g. 2, Šiluva
Kategorijos