Šilinės: Padėkos ir lietuvių pasaulyje diena

Rugsėjo 15 d., sekmadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanatas

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už Šiluvos atlaidų savanorius, rėmėjus ir geradarius.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už kryžiaus bei sunkumų momentus ir meldžiame ištvermės išbandymuose.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos  Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios bazilikoje

Dėkojame už popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje ir meldžiame drąsos atsiliepti į jo paraginimus.

11.10 val. Rožinio malda aikštėje

11.40 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Dėkojame už Šiluvos atlaiduose patirtas malones ir meldžiamės už viso pasaulio lietuvius.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už Bažnyčią ir meldžiamės, kad ji  būtų „išeinanti“ ir nebijanti eikvoti savęs.

17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką

17.45 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios bazilikoje

Dėkojame už Evangelijos žinią ir meldžiame troškimo priimti Jėzų Jo žodyje, Eucharistijoje, mažuosiuose.

 

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

 

Atgal į atlaidų programą >>

Data

2020 Rgp 14

Vieta

Šiluvos šventovė
Kategorijos