Šilinės: Misijų ir jaunimo diena

Rugsėjo 14 d., šeštadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiame drąsos kurti susitikimo erdves su paskutiniaisiais ir atstumtaisiais.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už tikėjimo liudytojus, misionierius ir skelbiančius Gerąją Naujieną.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos  Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios bazilikoje

Meldžiamės, kad siekdami išgyventi nepamirštume malonės ir užsidegimo sekti Jėzumi.

11.10 val. Rožinio malda aikštėje

11.40 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės, kad Evangelijos skelbimas būtų gyvas ir vestų į asmeninį susitikimą su Kristumi.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

14 val. Jaunimo dienos programa „Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite“ (Jer 29, 13)

14 val. Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė“ pristatymas (kviečia Magnificat)

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiame pastoracinio ir misionieriško atsivertimo parapijoms ir bendruomenėms.

17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką

17.45 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Meldžiame malonės, kad jaunuolių širdys mokytųsi „kopimo meno“ ir nepasiliktų parkritusios.

19 val. Sakralinės muzikos koncertas „Ave Maria“ bazilikoje

21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo Bazilikos

Meldžiamės, kad ypatingojo Misijų mėnesio šūkis „Pakrikštyti ir siunčiami“ taptų artimas kiekvienam krikščioniui.

 

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

 

Data

2019 Rgs 14
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė
Kategorijos