Šilinės: Ligonių, slaugytojų, medicinos darbuotojų diena

Rugsėjo 13 d., penktadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanatas

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės, kad gydytojai ir slaugytojai savo profesiją priimtų kaip misiją.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už Ligonių sakramentu teikiamas malones.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos  Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios bazilikoje

Meldžiame gebėjimo duoti iš dosnios širdies ir nesavanaudiškai tarnauti.

11.10 val. Rožinio malda aikštėje

11.40 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės už ligonius ir jais besirūpinančiuosius, kad gyvybę priimtų kaip Dievo dovaną.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiame malonės suvokti, kad vien savo pastangomis negalime įveikti savo ribotumo.

17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką

17.45 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Meldžiame Marijos, vilties Motinos, užtarimo ligoniams, kenčiantiesiems nuo priklausomybių ir jų artimiesiems.

19 val. Vidinio išgydymo pamaldos Bazilikoje arba aikštėje

 

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

 

Atgal į atlaidų programą >>

Data

2020 Rgp 13

Vieta

Šiluvos šventovė
Kategorijos