Šilinės: Švč. Mergelės Marijos Gimimas. Šeimų diena

Rugsėjo 8 d., sekmadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanatas

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės, kad Švč. Mergelė Marija mokytų šeimas įveikti gyvenimo sunkumus.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas malones.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos  Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios bazilikoje

Meldžiamės, kad Švč. Mergelė Marija mokytų mus šventumo ir visuomet keliautų drauge.

11.10 val. Rožinio malda aikštėje

11.40 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės už Lietuvą, kad krikščioniškos šeimos skleistų Dievo meilės džiaugsmą.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

15 val. šv. Mišios aikštėje su piligrimais iš Kryžių kalno

Meldžiamės už jaunimą, kad drąsiai leistųsi į džiugų tikėjimo nuotykį.

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiame malonės suvokti, kad Krikštu visi esame Dievo, mūsų Tėvo, vaikai.

17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką

17.45 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Meldžiamės, kad nekeltume Dievui sąlygų ir į Jo kvietimą drąsiai atsilieptume tardami: „Štai aš.“

 

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

 

Atgal į atlaidų programą >>

Data

2019 Rgs 08
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė
Kategorijos