Šilinės: Šv. Jono Pauliaus II, Carito ir katalikiškų bendruomenių diena

Rugsėjo 7 d., šeštadienis

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas

DIENOS PROGRAMA:

8 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiame šv. Jono Pauliaus II užtarimo atlaidų malonėms patirti.

9 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Dėkojame už šv. Jono Pauliaus II bei kitų šventųjų gyvenimo pavyzdį ir jų užtarimu teikiamas malones.

9 val. Valandų liturgijos Rytmetinė bazilikoje

9.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios (9 val. nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės veža autobusiukas)

9.30 val. Marijos  Valandos bazilikoje

10 val. Šv. Mišios bazilikoje

Meldžiamės, kad Bažnyčia būtų Kristaus apreikštos Dievo meilės žmonijai ir visai kūrinijai ženklas ir įrankis.

11.10 val. Rožinio malda aikštėje

11.40 val. Katechezė aikštėje

12 val.  Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Meldžiamės už trisdešimt Carito metų – visus tarnaujančius ir  mininčius steigimo trisdešimtmetį, kad Dievas visada būtų jų meilės šaltinis.

14 val. Rožinio malda bazilikoje

14 val. Knygos apie humorą ir dvasingumą pristatymas Piligrimų informacijos centre (kviečia Magnificat)

15 val. Gailestingumo vainikėlis bazilikoje

16 val. Šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

Meldžiamės, kad gyvas susitikimas su Kristumi padėtų mylėti kiekvieną žmogų.

17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į baziliką

17.45 val. Katechezė aikštėje

18 val. Šv. Mišios aikštėje, po jų – vaikų palaiminimas

Meldžiamės už katalikiškas bendruomenes, kad jos liudytų Jėzų ir Jo gailestingumą.

Nuo 19 val. iki ryto 7 val. vigilija Bazilikoje laukiant Marijos Gimimo

21 val.   Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo Bazilikos

Meldžiame vilties jos stokojančiam pasauliui.

 

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8-19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

PALAPINĖ „TURIU TAU LAIKO“

10-18 val. budi seminaristai (pokalbiui) arba kunigas (pokalbiui ar išpažinčiai) aikštės gale

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

 

Atgal į atlaidų programą >>

 

Data

2019 Rgs 07
Expired!

Vieta

Šiluvos šventovė
Kategorijos