Kristaus Kančios pamaldos

Po pamaldų – procesija į Kristaus kapo altorių ir Kryžiaus kelio apmąstymas.
Šią dieną Kryžiaus kelio per šilą nėra.

Data

2019 Bal 19

Laikas

18:00

Vieta

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
M. Jurgaičio g. 2, Šiluva