Jūsų atsiųstomis ir atvykusių piligrimų intencijomis Šiluvoje meldžiamasi kiekvieną dieną 15 val. Ligonių Sveikatos koplytėlėje Gailestingumo vainikėlio metu, o kas antrą šeštadienį 14 val. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje vyksta Rožinio malda, tiesiogiai transliuojama per Marijos radiją, kurioje taip pat pavedame jūsų prašymus Mergelės Marijos užtarimui.

Atsiųstos intencijos skelbiamos šiame puslapyje kviečiant kiekvieną, jas skaitantį, taip pat visus, siunčiančius savo intencijas, jungtis bendrai į užtarimo maldą kitų prašymais. Vienas Tavo „Sveika, Marija“ kažkam gali atverti Dangų!

Galite atsiųsti savo maldos prašymą.

(!) Tą pačią intenciją užtenka atsiųsti vieną kartą.


Rugpjūčio mėnesį atsiųstos intencijos:

 • Prašant vidinio išgydymo ir išlaisvinimo sau ir savo šeimos nariams. (Audronė, Klaipėda)
 • Šv.Mergele Marija, padėk pasveikti Ričardui iš alkoholizmo ligos. Dangiškoji mūsų motina, leisk Virginijai ir Ričardui, būti stiprią gražia šeima,saugok ir globojo mus. (Virginija, Alytus)
 • Prašau Povilui , jo draugei ir bendrakeleiviams išminties, tikėjimo malonės, fizinės ir dvasinės sveikatos, Dievo apsaugos ir Švč. M. Marijos užtarimo. (Vitalija, Kaunas)
 • Lilės ir Aido santuokai didžiulės Tavo Karaliau išminties, kad baigtųsi tiek laiko besitęsiantis smurtas. Prašau ir sau nurimimo po šoko ir išminties teisme. Galiausiai, Motin mūsų visų, padaryk stebuklą dar sykį ir leisk Jonui grizti namus sveikam. (Birutė, Kaunas)
 • Gerasis Dieve, Šv.Mergele Marija padėk mano dukrai atsigauti po gimdymo, anūkėliui suteik sveikatos, kad tik jam viskas būtų gerai. (Audronė, Kaunas)
 • Prašau Šv. Marijos mergelės užtarimo ir malonės savo sūnums Lukui ir Matui. (Aida, Klaipėda)
 • Labai prašau maldos sūnui Rimantui, šiuo sunkių išbandymų laikotarpiu, meldžiant jam dvasinės pusiausvyros ir stiprybės. Ačiū. (Roma, Vilnius)
 • Švč. Mergelės Marijos užtarimo, sveikatos kūnui ir sielai, sėkmės kelionėje Linui, Esther ir jų artimiesiems. (Daiva, Kaunas)
 • Dievo palaimos Linos ir Manto šeimai, sveikatos. (Lina, Kaunas)
 • Prašau Dievo Motinos Marijos globos, sveikatos ir dvasinės stiprybės močiutei Anelei, kuri šiuo metu guli ligoninėje ir atliekama kojos amputacija. (Lina, Vilnius)
 • Prašau Dievo užtarimo ir Šv. Mergelės Marijos globos sūnui Žilvinui, kad atgautų sielos ramybę. (Birutė, Klaipėda)
 • Noriu paprašyti pasimelsti už a.a. Edvardą, mirusį prieš 7 mėnesius, Šv. Mergelės Marijos ir Dievo palaimos ir globos. (Nijolė, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Benita, Kaunas)

Liepos mėnesį atsiųstos intencijos:

 • Viešai neskelbiama intencija. (Ona, Plungė)
 • Šv. Mergele Marija, globok mano vaikus Aurelija ir Rimvyda. Šv. Mergele Marija, padėk Virginijai susirasti, darbą, saugok ir globok. Šv. Mergele Marija, saugok ir globok Ričarda, padėk jam išsivaduoti iš alkoholizmo liūno, leisk mums būti tvirta šeima. (Virginija, Alytus)
 • Tikejimo dovanos, santuokines laimes, sveikatos sunui Martynui. (Danutė, Vilnius)
 • Gailestingasis Dieve, prašau sveikatos, palaimos, sielos ramybės. Šv. Dvasios dovanų savo sūnui Armandui. Tegu jam pavyksta išsivaduoti iš depresijos ir priklausomybių liūno. (Simona, Telšiai)
 • Sunkiai sergančiai Genutei sveikatos, tikėjimo malonės jai ir jos šeimai, Dievo malonės ir Švč. M. Marijos užtarimo (labai norėjo Genutė kalbėti rožinį, nors rankose palaikyti, jei nepajėgtų kalbėti… Tačiau liga pakrypo bloga linkme ir Genutė dabar yra reanimacijoe). Prašau maldos už ją ir linkiu jai ramybės ir Viešpaties artumo. (Vitalija, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Janina, Šiauliai)
 • Šv. Mergele Marija, suteik Ričardui sveikatos stiprybės išsivaduoti iš alkoholizmo, padėk jam pakilti naujam gyvenimui, leisk mums būti tvirta stipriai šeima. (Virginija, Alytus)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Liudmila, Garliava)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Gražutė, Druskininkai)
 • Dėkoju Dievui už gautas malones ir prašau Dievo globos mano šeimai ir Povilui, Arijui bei jų bendrakeleiviams. (Ona, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Nerita, Airija)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Ramunė, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Vida, Marijampolė)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Reda, Vilnius)
 • Už Povilą, prašant jam Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir Dievo malonės randant savo gyvenimo kelią, atsivertimo malonės, Šventosios Dvasios dovanų. Už Viliaus ir Mildos santuoką prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo, Dievo gailestingumo. (Lina, Kaunas)
 • Prašau, maldos už dukrytę Emiliją Luką Laurinavičiūtę po sunkios širdelės operacijos. (Airida, Telšiai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Rita, Panevėžys)
 • Viešpatie, pasigailėk mūsų šeimos, išmokyk mus mylėti ir priimti Tave. Šv. Motinėle, užtark, vesk ir globok mus. AČIŪ už viską. Myliu tave Dieve. (Virginija, Panevėžys)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Reda, Vilnius)
 • Prašau išgijimo, sveikatos, palaiminimo. (Egidijus, Vilnius)
 • Prašau pasimelsti už mirusį vyrą Renoldą ir paprašyti Dievo gailestingumo jo sielai. Amen. Prašau pasimelsti už mane ir mano vaikus, kad Dievas suteiktų ramybės ir stiprybės, susitaikant su skausmu dėl vyro netekties. (Alma, Kaunas)

Birželio mėnesį atsiųstos intencijos:

 • Prašau pasimelsti už Liną ir Maksimą. Už Ruslaną ir jo šeimą. Prašant fizinio ir psichologinio išgydimo. Ir prašant tikėjimo malonės. (Eglė, Vilnius)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Vitalija, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Ona, Plungė)
 • Šv. Mergele Marija, padėk pasveikti Ričardui nuo alkoholizmo, leiskit mums būti, kartu šeimoje. (Virginija, Alytus)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Audra, Šiauliai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Nerijus, Klaipėda)
 • Prašau pagalbos Šv.Mergele Marija,padek išlikti kartu šeimoje Ričardui ir Virginijai,kad musų šeima butų stipri. (Virginija, Alytus)
 • Prašau šv. Mergelės Marijos globoti mano anūką, vesti jį doros keliu, kad būtų sveikas. (Vida, Anykščių r.)
 • Sveika Šventoji Marija, labai prašyčiau tavęs sveikatos. Aš taip noriu pasveikti bei sukurti šeima. (Dominykas, Šiauliai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Reda, Vilnius)
 • Prašau maldos už draugo Ernesto sielos gijimą, kovojant su priklausomybe. (Skaidra, Gargždai)
 • Už Evaldo atsivertimą. (Teofilė, Kaunas)
 • Prasau maldos uz save Kunigunda..birzelio 26 einu pas daktaru del gerkles ir skydliaukes.esu labai dirgli jauciuosi blogai .prasau uztarti maldoj,kad is kabineto iseiciau su geromis ziniomis..taip pat prasau maldos uz dukryte Elija….Prasau Dievo stebuklo ,kad prakalbetu…taip pat vaziuojam liepos 4 i raidos centra prasau Dievo pagalbos,kad griztume is ten su geromis ziniomis….DekojU DIEVUI….AMEN.. (Kunigunda, Ariogala)
 • Dievo palaimos, Švč.M.Marijos užtarimo, sveikatos ir išminties Titui, Linui ir artimiesiems. (Daiva, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Vida, Marijampolė)

Gegužės mėnesį atsiųstos intencijos:

 • Prašau pasimelsti už mano mamą Aldoną. Prašant Dievo palaimos, sveikatos ir Šv. Dvasios dovanų. Ačiū. (Simona, Telšiai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Janina, Šiauliai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Reda, Vilnius)
 • Prašau Dievo palaimos ir Šv. Mergelės Marijos globos dukrai Elžbietai, kad nugalėtų nerimą, atlaikytų sunkumus ir klausytų savo širdies, pasirinkdama gyvenimo kelią. (Teresa, Vilnius)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Rita, Panevėžys)
 • Šv. Mergele Marija, meldžiu tavęs padek Ričardui pasveikti nuo alkoholizmo ligos, kad mūsų šeima būtų stipri ir laiminga. (Virginija, Alytus)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Audra, Šiauliai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Rita, Klaipėda)
 • Prašau, Šv. Mergele Marija padek Ričardui pagyti iš alkoholizmo liūno, ir, kad būtume kartu stipri ir laiminga šeima. Šv. Mergele Marija saugok ir globok mus. (Virginija, Alytus)
 • Linai Dievo gailestingumo uz baisiausa nuodme, sv. Mergeles Marijos uztarimo, paguodos, nusiraminimo, pagalbos prasant sveikatos, Tejai sveikatos sv .Dvasios ir Dievo palaimos,stebuklingos sv. Marijos globos .padeka uz visas malones bei apsauga. (mama Lina, Kaunas)
 • Gailestingasis Dieve, prašau sveikatos ir sielos ramybės mano vaikams, o man stiprybės. (Dalia, Kuršėnai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Jurgita, Kaunas)
 • Stebuklinga Siluvos Marija, isgydyk mano mazo sunelio Dovyduko akytes…. (Rima, Kaunas)
 • Prasau pasimelsti uz mano vaikus Vaidota ir Vaiva, ju seimas, anukus. Prasau Auksciausiojo globos jiems ir vedimo. Dekui. (Valerija Birutė, Radviliškis)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Sniegina, Šilutė)
 • Šv. Mergele Marija, saugok ir globok mūsų šeima Ričarda Ir Virginija, padek mums islikti kartu, padek Ričardui išsivaduoti iš alkoholizmo ligos. (Virginija, Alytus)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Aurelija, Vilnius)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Jadvyga, Šiauliai)
 • Prašau Švč. M. Marijos užtarimo ir Dievo globos Povilui ir jo bendrakeleiviams. Už visas Lietuvos šeimas prašant Šventosios Dvasios malonių. (Vitalija, Kaunas)
 • Visiems mirusiems ir mirštantiems Dievo gailestingumo bei artumo. (Arūnas, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Audra, Šiauliai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Reda, Vilnius)
 • Šv. Mergele Marija, padėk pasveikti Ričardui nuo alkoholizmo, leisk mums būti tvirta šeima. (Virginija, Alytus)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Rita, Panevėžys)
 • Juozaičių šeimai Dievo Palaimos ir Šv. Mergelės Marijos globos. Meldžiu savo mamytei Dievo palaimos ir Šv. Mergelės Marijos globos, stiprios sveikatos. (Alma, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Eugenija, Šiauliai)

Balandžio mėnesį atsiųstos intencijos:

 • Viešai neskelbiama intencija. (Vilma, Vilnius)
 • Prasau maldos uz Jauna moteri Loreta,kuria uzpuole stipri depresija.. Dievo nenori priimti i sirdi…melskime sveikatos ir atsivertimo.. (Kun., Raseiniai)
 • Garbe Jezui Kristui.. Prasau maldu uz vyra Lina ir uz jo seima kurie, niekaip nepaliauja atsisakyti svaigalu… ir uz savo dukrytes Elija ir Silvija, kad nepaveiktu ju vidines busenos tie baisus vaizdai kurie matomi kaskart nuvykus i uosvija… Amen. (Kun., Raseiniai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Reda, Vilnius)
 • Prašau maldos už mergytę Mikailą, kuriai retos formos vėžys. Motinėle Marija, apgaubk Mikailą savo meile, malda ir motiniška globa. (Reda, Vilnius)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Janina, Šiauliai)
 • Prašau pasimelsti už mano dukrą Giedrę, kad ji sėkmingai išnešiotų ir pagimdytų dvynukes. (Dalia, Vilnius)
 • Pasimelskite prašau už mano sūnaus Haroldo sveikatą, paprašykite Dievo malonės ir Šv.Mergelės užtarimo. Ačiū. (Elvyra, Šiauliai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Sigitas, Rukla, Jonavos r.)
 • Meldžiu už savo Mamytę Janiną, 10 metu po mirties,Tėvelį Mečislovą ir jų giminių mirusiuosius. Meldžiu sveikatos ir Mergelės Marijos palaimos savo vyrui Kęstučiui. (Lina, Raseiniai)
 • Prašau maldos už senelį Valdą, po žarnyno vėžio operacijos. Meldžiuos už jo sveikatą. Janinai Eglinienei po avarijos, Dievo palaimos ir sveikatos. Už Trekšelių, Šimkų ir Akambakų šeimas Dievo palaimos. Už Rolandą, duok Dieve jam sveikatos ir sektųsi darbe. Meldžiu Dievo, už gražia draugystę Sandros ir Rolando sukaktį, palaimink juos. Už mama Vilmą, duok Dieve sveikatos ir sektusi darbe. (Sandra, Raseiniai)
 • Prašau maldos ,linkint sveikatos ir dar daug gražių dienų mūsų Mielam Kunigėliui Vitui Kaknevičiui. (Dovilė, Kaunas)
 • Už Manto ir Linos šeimą, jų tėvelius bei brolius, prašant tikėjimo dovanos, atsivertimo malonės. (Lina, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Reda, Vilnius)
 • Meldžiu Dievo palaimos ir Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo dukrai Linai, padėti jai pasveikti. (Nijolė, Panevėžys)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Janina, Šiauliai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Regina, Vilnius)
 • Prasau pasimelsti uz mano mirusius senelius Stasi ir Zofija. Aciu. (Simona, Telšiai)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Alvida, Panevėžys)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Janina, Šiauliai)
 • Prasau maldos uz sunu Dovyda. Prasau jam Dievo ir Sv. Mergeles Marijos pagalbos priarteti ir uzkalbinti Dieva. Prasau dvasines sveikatos, Dievo palaimos ir Sv. Mergeles Marijos uztarimo. (Irena, Garliava)
 • Dėkoju visiems, kurie meldėsi už mano dukrą Giedrę Ji susilaukė 2 mergyčių. Prašau Dievo gailestingumo ir Šv. Marijos užtarimo Sofijai ir Emilijai, prašau pasimelsti už jas ir jų mamą. (Dalia, Vilnius)

Kovo mėnesį atsiųstos intencijos:

 • Šlovinu Viešpatį ir Dėkoju Viešpačiui ir Šv. Marijai už išklausytas maldas ir meldžiu Dievo Gailestingumo ir Šv. Mergelės Marijos užtarimo vyrui Renoldui, kad būtų pritaikytas ir padėtų naujas gydymas. (Alma, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Reda, Vilnius)
 • Prašau Dievą malonės mirusiai prieš metus mamytei Teresai Vladislavai ir amžinos ramybės Danguje visiems mūsų giminės mirusiesiems. (Teresė, Vilnius)
 • Dievo Gailestingumo, Šventosios Dvasios Vedimo, Dievo Ženklų visiems, kurių darbas susijęs su miškais ir mediena, – kad pavyktų ištaisyti padarytas klaidas ir jų nebekartojant dirbti teisingai. Dievo Pagalbos, Vedimo ir Apsaugos visiems gamtos saugotojams. (Stanislovas, Kaunas)
 • Prasau pasimelsti uz savizudi uosvi Romualda Drimba, kad jo siela rastu ramybe anapus, kad netemptu paskui save sunaus Mindaugo. (Simona, Telšiai)
 • Prašau Šv. Mergelės Marijos malonės ir Dievo palaimos vyrui Arvydui darbų paieškose. (Ina, Plungės r.)
 • Prasau maldos uz savo mirusi teti Leona, duok Virspatie amzina atilsi jam ir dangaus karalyste meldziu tave. (Regina, Danija)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Janina, Šiauliai)
 • Dievo Gailestingumo mirusiajam Renoldui. (Alma, Kaunas)
 • Prašau Šv. Mergelės Marijos gailestingumo ir užtarimo, atgaunant sveikatą ir Šventosios Dvasios tikėjimo malonės vyrui Renoldui. (Alma, Kaunas)
 • Už mylimą mamą Dalią 70-mečio proga, prašant Šv.Marijos palaimos ir dėkojant už didelę šeimą. (Bernardas, Klaipėda)
 • Prašau pasimelsti už 15 metę dukrą Eliją, kuri atmetusi mane kaip mamą ir yra apimta nevilties, akedijos ir mirties dvasios. Išsižadėjusi artimųjų, man (mamai) dažnai linki mirties, pati apimta didžiulės tamsos, į viską žvelgia per kaltinimo, smerkimo, paniekinimą. Šiandien pradėjo provokuojamai žalotis, pagalbos joskios nepriima. Dievo vengia, atmeta. (Ina, Klaipėda)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Birutė, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Birutė, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Vida, Anykščių r.)
 • Prašau pasimelsti už mano dukrą Giedrę, kuri laukiasi dvynukių. Prašau Dievo gailestingumo ir šv.Marijos užtarimo. (Dalia, Vilnius)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Rima, Vilnius)
 • Prašau maldos už Vytautą. Ėjo ne Dievo keliu.. O dabar labai blogai su sveikata. Prašau maldos, kad atsigręžtų į Dievą, kad Viešpatsies gailestingumas paliestų jo širdį ir sielą. Taip pat prašau maldos už Remigijų, kad Viešpats suteiktų jam atsivertimo malonę. Kad sugryžtų į Šeimą, pas vaikus. Prašau maldos už vaikus Kariną, Roką, Pijų ir Alaną. Kad Viešpats patrauktų juos prie savęs. (Reda)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Rita, Klaipėda)
 • Prašau Šv.Mergelės Marijos užtarimo ir Dievo palaimos savo mamai Petronėlei, sūnums Arvydui ir Mindaugui, dukrai Odetai, vyrui Arvydui sveikatos jiems ir sėkmės darbuose. (Ina, Plungės r.)
 • Prašau Viešpaties būti gailestingam mano vyrui Renoldui, sergančiam onkologine liga, kad išgydytų jo sielą ir kūną. (Alma, Kaunas)
 • Šv. Marijos globos ir užtarimo dėl mano dukterų atsivertimo į tikėjimą meldžiu tave mano ‘Viešpatie. Būk gailestingas jų paklydimams ir saugok nuo pavojų ir piktojo žabangų,atsiųsk šv. Dvasią į mano namus. (Loreta, Vilnius)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Aušra, Šiauliai)
 • Prašau maldų už segantį Joną, kuris kenčia galvos skausmus. Dėkoju už visas maldas į Švč. Šiluvos Mergelę Mariją. (Jonė, Vilnius)
 • Už mano sveikatą, kad įveikčiau sunkią ligą. (Sigita, Kaunas)
 • Viešai neskelbiama intencija. (Gita, Panevėžys)

Anksčiau atsiųstos intencijos:

 • Meldžiu Dievo gailestingumo ir Šv. Mergelės Marijos užtarimo ir globos savo tėveliams, sūnui Tadui, brolio Roberto šeimai, dėdei Vytautui. Dėkoju už maldas, Gražina.
 • Dievo gailestingumo, Šventosios Dvasios vedimo, Švč. M. Marijos užtarimo Juliaus, Vytauto šeimoms, sau, pašvęstojo gyvenimo žmonėms, kunigams, vienuoliams, vyskupams, Popiežiui Pranciškui.
 • Dievo gailestingumo mirusiems: Staselei, Jurgiui, Natalijai, Birutei, Juzytei, Vytautui, Vladui, Kunigundai, Antanui, Jurgiui, Onai, Romutei, Onutei, Petrui ir Margaritai.
 • Prašau Dievo malonių, tarpusavio supratimo, sutarimo pasaulio krikščionims, valstybių vadovams, gyvenimo nuskriaustiesiems.
 • Prašau pasimelsti už mano tėvelį, kad jis išgytų ir nepražūtų jo siela. Vilma
 • Prašau pasimelsti už mamą Jadvygą, sergančią sunkia liga. Maldauju Dievo gailestingumo, kad suteiktų mamai sveikatos ir jėgų įveikti šią žiaurią ligą. Ačiū jums iš visos širdies už maldą.
 • Labai prašau Viešpaties palaiminti Loretą jos darbo ieškojimuose.
 • Prašau Jūsų pasimelsti už mano sūnelį Jonelį, kad padėtume jam nugalėti nerimą, baimę, kad sugrįžtų ramybė. Ačiū.
 • Meldžiu Dievo gailestingumo ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir globos savo šeimai.
 • Viešpatie meldžiu, padėk Juozui išsivaduot iš alkoholizmo, vesk jį sveikimo keliu. Užpildyk savo meile jo žmonos širdies tuštumą. Stiprink ir globok jų šeimą.
 • Geroji Mergele Marija, padėk sutikti artimą žmogų, kurį galėčiau mylėti ir kuris mylėtų mane ir vaikus.
 • Danutei ir Česlovui meldžiu pasveikimo Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
 • Švč. M. Marija, meldžiu sveikatos, išminties, Šventosios Dvasios vedimo Vytautui, Ievai, Rimantui, Irenai. Saugok ir būk mums gailestinga. Ačiū
 • Prašau pasimelsti už mano vaikus Simutę ir Šarūną, anūkelę Viltutę. Gerasis Dieve, saugok juos nuo nelaimių ir ligų. Aldona
 • Švč. Mergele Marija, prašau maldos už savo išėjusius tėvelius, dangiškos ramybės ir amžiną atilsį jiems. Dukra
 • Prašau pasimelsti už Ramutės šeimą ir už Kęstutį. Ona
 • Švč. Mergelės Marijos globos užtarimo Mindaugui ir Jurgitai.
 • Viešpatie, meldžiu apsaugok mūsų šeimą nuo pikta linkinčių žmonių. Suteik sveikatos ir ramybės. Jūratė
 • Prašau pasimelsti už Evaldo ir Lijanos santuoką. Duok jiems ilgų gyvenimo metų kartu. Evaldas
 • Labai prašau pasimelsti už mano senelį Kostą kuris miręs jau 5 metus, už senelę Salomėją ir už mano tėvelius Edviną ir Tauritą, kuriuos gerokai per anksti pasišaukė Dievulis.
 • Švč. Šiluvos Marija, užtark mano sūnus, jų šeimas, anūkus, broli ir jo šeimą bei mane. Duok mums visiems sveikatos, santarvės. Saugok nuo nelaimių ir pavydo. Globok mus Marija. Mano mirusiems tėveliams dangiskos ramybės ir Dievo gailestingumo. Nijolė
 • Viešpatie, padėk mano vaikams surasti darbą ir padėk mums išsivaduoti iš įvairių ligų, Švč. Mergele Marija, saugok ir globok mūsų šeimą.