siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Litanija
1908 m.  •  1930 m.  •  1934 m.  • 

Šiluvos Švenčiausios Panos Marijos Šiluvoje Litanija (1934 m.)

Paskelbta:
Kun. P. D. Šiluva ir jos šventovė. Šiluvos stebuklingojo paveikslo ir bažnyčių istorija, reikalingiausios maldos ir litanija. – Kaunas, 1934. – 24–28 p.