siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Litanija
1908 m.  •  1930 m.  •  1934 m.  • 

Švenčiausios Panos Marijos Šiluvoje Litanija (1930 m.)

Paskelbta:
Šiluvos knygelė garbinimui stebuklingos Šv. P. Marijos Šiluvoje. Papuošta 20 paveikslais. Išleido kunigas J. Gendrėnas. – Šiluva, 1930 – Vytauto Didžiojo metai. – 11–113 p.