siluva.lt
400 m. JubiliejusPamaldos  •  Procesijos ir eisenos  •  Litanija  •  Novena  •  Maldos  •  Giesmės  •  Intencijos  • 
 
Litanija
1908 m.  •  1930 m.  •  1934 m.  • 

Litanija prie Švenčiausios Marijos Panos Šidlavos (1908 m.)

Paskelbta:
Balsas skurdas sunų ir dukterių Marijos Šidlavos bažnyčioje stebuklais garbingos. Naudinga tiems, kurie gali ateiti aplankyti ir kurie negali.
Išdavimas panaujintas – spaudimas šeštas. Tilžėje 1908. Kaštu ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės.