siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo šventovė ir parapija

Tarnystės ir grupės

 
     

Vaikai ir jaunimas
Ats. kun. Erastas MURAUSKAS ir ses. Ignė BAZILEVIČIŪTĖ SJE, m. tel. (698) 55030.
Veikla: Pirmosios Komunijos katechezė, vasaros stovyklos, Sutvirtinimo katechezė, advento ir gavėnios rekolekcijos, vaikų globos namų lankymas, pagalba atlaidų metu, bendri parapijos renginiai.

Chorai
Vargonininkas, Sumos ir jaunimo chorų vadovas Vytautas ŠVEIKAUSKAS, mob. 8 614 87529.
Vaikų choro vadovė Jolita ORŽEKAUSKAITĖ, mob. 8 616 73103.
Veikla: Sumos choras gieda sekmadieniais ir 13 mėnesio dienomis atlaidų metu. Vaikų ir jaunimo choreliai gieda sekmadieniais, 13-omis dienomis ir atlaidų metu.

Caritas
Ats. Judita STOŠKIENĖ, m. tel. (607) 67086.
Veikla: socialiai remtinų šeimų ir senukų šalpa, kalėdinės gerumo akcijos organizavimas ir kt.

Marijos legionas
Ats. Irena BLUŽIENĖ, tel. (428) 43241.
Veikla: ligonių lankymas, maldos tarnystė, šeštadienio rožinio malda per „Marijos radiją“.

Maltos ordino jaunimas
Ats. ses. Ignė BAZILEVIČIŪTĖ SJE, m. tel. (698) 55030.
Veikla: pagalba senukams ir neįgaliems.

Gyvasis rožinis
Ats. Saulius KAZAKAUSKAS, m. tel. (620) 38991.
Veikla: kasdien prieš vakaro šv. Mišias kalbamas rožinis.

MALDOS GRUPĖ
Ats. ses. Ignė BAZILEVIČIŪTĖ SJE, m. tel. (698) 55030.
Veikla: renkasi maldai, Šv. Rašto skaitymui ir tikėjimo ugdymui kiekvieną pirmadienį 18 val.

Neįgaliųjų draugija
Ats. Birutė ŽELVIENĖ, tel. (428) 43193.
Veikla: vienija parapijiečius turinčius intelekto negalią.

SKAUTAI
Ats. ses. Ona ŠARAKAUSKAITĖ SJE, mob. 8 687 87124.
Veikla: renkasi pirmadienį ir ketvirtadienį, ugdymas ir veikla pagal Lietuvos skautijos patyrimo laipsnių programas.