siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Nuorodos

Interneto svetainės ir puslapiai skirti Šiluvai – piligrimystės vietai

Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda: Šiluva
www.lcn.lt/paveldas2000_relig/all/b_1_1.htm

Trumpa informacija apie Šiluvos istoriją, dabartį, religinę reikšmę, atspindžius kultūroje.

Puslapiai Kauno arkivyskupijos svetainėje
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/apie-siluva/

Trumpa informacija apie Šiluvos istoriją, atlaidus, Marijos apsireiškimą, garsųjį Marijos paveikslą, bažnyčią ir Apsireiškimo koplyčią.

Šiluvos Dievo Motinos svetainė anglų kalba
www.ourladyofsiluva.com

Svetainę sukūrė ir prižiūri Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių katalikų organizacija „Knights of Lithuania“ („Lietuvos riteriai“), tarp kitų savo veiklos sričių skleidžianti pamaldumą Šiluvos Mergelei. Pateikiama medžiagos apie pamaldumą Šiluvos Marijai Jungtinėse Valstijose, taip pat supažindinama su meno kūriniais, interpretuojančiais Šiluvos Marijos apsireiškimo temą.

Mary Resources Page. Our Lady of Siluva
www.udayton.edu/mary/resources/siluva.html

Lithuanian American News Journal BRIDGES . Issue 3 / Fathet Stasys Yla. The First Apparition of the Mother of God in Europe. Our Lady of Šiluva
www.lithuanian-american.org/bridges/issue3/yla.html

Kiti puslapiai

Our Lady of Siluva in Basilica Of the National Shrine of the Immaculate Conception (USA)
www.nationalshrine.com/site/apps/s/content.asp?c=etITK6OTG&b=108020&ct=166417

Iš Jono Deksnio rankraščio „Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje“, 1985 m.
www.mockus.us/optimum/deksnys/siluva.html

Šiluvos apylinkių reljefas, hidrografija ir keliai; vietovės pavadinimų kitimas.