siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Kontaktai

Dėl šv. Mišių ir kitų sakramentų bei visais parapijos reikalais
Kreiptis į kleboną kun. E. Murauską.
Raseinių g. 27, Šiluva, LT–60433 Raseinių r.
Tel./faks. (428) 4 31 90; mob. 612 56 938
El. p. siluva@kaunas.lcn.lt

Dėl ekskursijų ir piligrimų apsilankymų, taip pat dėl rekolekcijų, konferencijų rengimo Jono Pauliaus II namuose
Kreiptis į ses. Onutę ŠARAKAUSKAITĘ SJE
Tel. (428) 79 200, mob. 687 87 124
El. p. jono.pauliaus.namai@kn.lcn.lt

Dėl stebuklų registravimo
Kreiptis į kleboną kun. E. Murauską
Tel. (428) 4 31 90; mob. 612 56 938