siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
PILIGRIMAMS

Dabar lyg bitės žmonės čia skrenda
Ir užtarimą Marijos randa,
Sielai ir kūnui visas malones
Reikale gauna ieškantys žmonės.

(Giesmė Dievo Motinai,
Šiluvos Užtarėjai)

Šiluva – mažas miestelis, per Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, trunkančius daugiau kaip savaitę – rugsėjo 8–15 d., virstantis dideliu miestu. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje švenčiami jau daugiau kaip penkis šimtus metų.

Maldininkai į pamaldas Šiluvoje suvažiuoja ir kiekvieno mėnesio 13-ąją – Marijos dieną bei paskutiniais mėnesių penktadieniais – į Ligonių dienas. 

Šiluvoje netrūksta piligrimų ir kitomis dienomis, mat vieta, kur, kaip manoma, pirmą kartą Europoje apsireiškė Mergelė Marija (1608 m.) traukia ne tik Lietuvos, bet ir kitų pasaulio kraštų krikščionis. Šiluva šiandien piligrimus pasitinka kaip atnaujinta ir nuolat puoselėjama Marijos šventovė, patraukli  piligrimystės vieta, svarbi Jono Pauliaus II piligrimų kelio atkarpa.Tarp Šiluvos bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios įrengta aikštė, joje pasitinka didžiojo Kristaus piligrimo, 1993 metais aplankiusio ir Šiluvą, šv. Jono Pauliaus II skulptūra.

Į Šiluvą plūstantys maldininkai visada suklumpa pasimelsti priešais jau kelis šimtmečius malonėmis garsėjantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą, kabantį Šiluvos bazilikos didžiajame altoriuje.

Maldininkui įsimąstyti į išganymo istorijos slėpinius padeda nuostabiai vieningas, XVIII a. trečiajame ketvirtyje Tomo Podgaiskio sukurtas Bazilikos vidaus dekoras.

Ypatinga maldų vieta – netoli Bazilikos stovinti didinga Apsireiškimo koplyčia. Į koplyčios altoriaus pamatus įmontuotas akmuo, ant kurio, manoma, apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Šiluvos Mergelę žmonės vadina Ligonių Sveikata, mat ne vienas, apsilankęs Šiluvoje, pasimeldęs Marijos apsireiškimo vietoje ar priešais jos stebuklingąjį paveikslą, pasveiko. Žmonės liudija, kad pasveiko net tada, kai negalėdami atvykti kuo nuoširdžiausiai mintimis kreipėsi į Šiluvoje Apsireiškusiąją. Apie išgyventą ypatingą džiaugsmą liudija Šiluvoje dalyvavę šv. Mišiose, priėmę Sutaikinimo sakramentą ir Komuniją.

Maldos nuotaiką žadina aplink Šiluvą augantys pušynai – nuostabi pasivaikščiojimų, susikaupimo vieta. Netoli Šiluvos - dar vienas svarbus religinis bei meninis centras – Tytuvėnų bernardinų vienuolynas, įspūdingas  XVII–XVIII a. Lietuvos sakralinės architektūros kompleksas, po restauracijos atidarytas 2011 m. birželio mėn.

Keliaudami į Šiluvą piligrimai 2 km gali nueiti pėsčiomis per šilą, kur 2013 metais buvo įrengta 14 Kryžiaus kelio koplytstulpių.

Ilgiau nei dienai į Šiluvą atvykstantys piligrimai iš anksto susitarę gali apsistoti Jono Pauliaus II namuose arba pas gyventojus.