siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Kaip paaukoti

Norint paremti Šiluvos šventovę (jau pradėti Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos bei Apsireiškimo koplyčios restauracijos darbai, reikalaujantys daug lėšų) bei padėti išlaikyti Jono Pauliaus II namus galima paaukoti:

 • į Bazilikoje arba Apsireiškimo koplyčioje esančias aukų dėžutės;

 • pinigus pervedant į Kauno arkivyskupijos sąskaitą, nurodant „Šiluvos šventovei“.

  Litais:
  Kauno arkivyskupijos kurija (Šiluvos šventovei)
  Sąskaitos nr. LT87 7044 0600 0316 3642
  AB SEB Vilniaus bankas, Kauno filialas.

  Užsienio valiuta:
  Kauno arkivyskupijos kurija (Šiluvos šventovei)
  Sąskaitos nr. LT27 7044 0600 0316 3655
  AB SEB Vilniaus bankas, SWIFT: CBVI LT 2X, Vilnius, Lithuania

 • Jungtinėse Amerikos Valstijose paaukoti galima per Lietuvių religinę šalpą Niujorke.

Šv. Mišių intencijoms: kiekvieno mėnesio 13 d. ir Šilinių atlaidų metu šalia Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios stovi lauko staliukai, čia seminaristai užrašinėja Jūsų pageidaujamas intencijas, kuriomis Mišios aukojamos ištisus metus.