siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Suvenyrai

Galima kreiptis tel. (428) 79200, mob. tel. (687) 87124.
Jono Pauliaus II namai, M. Jurgaičio g. 5, Šiluva, LT-60432 Raseinių r.

ŠILUVOS ISTORIJA

Stasys Yla. Šiluva Žemaičių istorijoje. – Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2007. – 448 p., iliustruota.

Kunigo Stasio Ylos knyga „Šiluva Žemaičių istorijoje“ Lietuvoje pasirodo pirmą kartą. Čia spausdinama 1970 m. JAV išleista veikalo pirma dalis ir antros dalies rankraštis. Tai iki šiol nepamainoma, pirma išsami, gyvai parašyta Šiluvos ir jos bažnyčios istorija.

„Šią knygą galima vadinti ir Lietuvos Bažnyčios istorija, kurioje autorius stengiasi nubrėžti taip pat lietuviškumo istorijos gaires“ (dr. Irena Vaišvilaitė).

 

PILIGRIMO VADOVAS

Šiluva: piligrimo vadovas. – Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2006. – 96 p., iliustruota.

Ar žinai, kad Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje švenčiami beveik 500 metų?
… kad Marija Šiluvoje apsireiškė prieš 400 metų? Tai bene pirmasis Marijos apsireiškimas Europoje.
… kad Šiluvos bažnyčiai ir parapijai veikiai sukaks 550 metų?
…kad Šiluvoje daugiau kaip tris šimtmečius gerbiamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas?
…kad Šiluvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II?

Ši spalvinga knygelė skirta kiekvienam norinčiam daugiau sužinoti apie Šiluvą. Piligrimo vadove pasakojama apie netikėtą Dievo sumanymą - iš istorijos ūkanų ištraukti niekam nežinomą kaimelį, Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu jį išgarsinti, padaryti sielos ir kūno sveikatinimo vieta. Šis Dievo sumanymas tęsiasi jau pusę tūkstantmečio. Prieš 400 metų Šiluvoje apsireiškė Dievo Motina. Šiluvos bažnyčiai ir parapijai veikiai sukaks 550 metų. Prabėgo bene pusė tūkstantmečio, kai Šiluvoje imta švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus.

Šiluvos Marija – kelrodė žvaigždė, rodanti ne į save, bet į savo Sūnų. Jos spindesio Šiluvon sutraukti skubėkime garbinti Dieviškąjį Sūnų, Amžinąjį Žodį. Susitaikinti, garbinti ir švęsti - tai Šiluvos žinia, perduota Dievo Motinos lūpomis.

Tačiau šis vadovas skiriasi nuo turistams skirtųjų. Jame pateikiama ne tik informacija, bet ir nemažas pluoštas Šiluvos Marijai skirtų maldų bei giesmių, maldininkams reikalingų žinių apie atlaidų ir pamaldų tradicijas, tvarką. Bet svarbiausia – šiame vadove į Šiluvą žvelgiama, kaip į Dievo garbinimo ir tikėjimo sustiprinimo vietą.

„Čia buvo garbinamas mano Sūnus“, – sakė Dievo Motina, beveik prieš 400 metų pasirodžiusi piemenėliams ir porai kalvinų Šiluvoje. Būtent šio Dievo Motinos noro ir raginimo – nepaliauti garbinti Dievo Sūnų – paskatinti Šiluvon metai iš metų plūsta maldininkai. Kad jų srautas ne tik neišsektų, bet ir taptų veržlesnis bei sąmoningesnis, kad piligrimai Šiluvoje įgautų kūno ir dvasios sveikatos, ramybės, kad patirtų Dievo šlovinimo ir susitaikinimo su Viešpačiu, vieni su kitais ir su pačiu savimi džiaugsmą – tikimės, prisidės ir šis vadovas.

KALENDORIUS 2007

Katalikų 2008 m. kalendorius
su svarbiausiomis katalikų,
Kauno arkivyskupjos šventėmis ir
pamaldų tvarka Šiluvoje.

Dydis: A4, 210x297mm

 

 

 

 

 

Lankstukai

 

Paveikslėliai

     
 
Trumpa atlaidų istorija, Švč. M. Marijos apsireiškimas, bazilikos, koplyčios ir stebuklingo paveikslo pristatymas, kontaktinė informacija.
Lietuvių, anglų ir lenkų k.
 
Įvairų dydžių paveikslėliai su
Šiluvos Švč. M. Marijos atvaizdu.
Kitoje pusėje – kun. S. Ylos malda.

Lipdukai

     
Šiluvos Švč. M. Marijos atvaizdas raudoname fone, užrašas „Šiluvos Marija, melski už mus!“.
Skersmuo 51 mm.
  Šiluvos Švč. M. Marijos atvaizdas baltame fone, užrašas „ŠILUVA. Per amžius tebūna garbinamas Dievo Sūnus“.
Skersmuo 51 mm.
  Šiluvos Švč. M. Marijos atvaizdas be apkaustų, užrašas „Šiluvos Marija, melski už mus!“
Skersmuo 51 mm.
  Šiluvos Švč. M. Marijos atvaizdas be apkaustų, užrašas „ŠILUVA. Per amžius tebūna garbinamas Dievo Sūnus!“.
Skersmuo 51 mm.

Kiti suvenyrai

 

Drobinis krepšelis su Šiluvos bazilikos,
Apsireiškimo koplyčios ir
Jono Pauliaus II namų siluetais,
užrašas „Šiluva. Čia per amžius garbinamas
Dievo Sūnus...“.
Dydis 330x400 mm.