siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

1960 m. spalio 1 d. atvykusi Šiluvon Marijona Žilinskienė 60 metų amžiaus iš Šiaulių pasakojo ...

„Prieš aštuonerius metus pradėjo skaudėti koją. Maniau, kad reumatizmas, kreipiausi į gydytojus. Gydytojai reumatizmo nepripažino, sakė, kad genda kaulas. Išgydyti negalima, reikia koją nupjauti. Visą laiką koja labai skaudėjo, pradėjau šlubuoti, ją atsuko į šoną.

1960 m. rugsėjo 10 d. atvažiavusi į Tytuvėnus traukiniu, ėjau Šiluvon. Einant labai skaudėjo koja. Šiaip taip atėjau. Jau buvo sutemę – bažnyčioje sakė pamokslą. Bažnyčia per naktį buvo atvira. Pailsėjus naktį ėjau keliais apie altorių, antrą kartą einant, taip suskaudo koja, rodėsi, kad kas kokį medį įrėmė, pagalvojau, kaip aš grįšiu į namus, ir tada pasijutau geriau, koja nustojo skaudėti.

Neapsakomai džiaugiausi, ėjau keliais apie altorių ir apie bažnyčią, ir apie koplyčią.

Parvykus į namus šeimininkai (esu prie jų vaikų) ir kaimynai stebėjosi, kad aš nebešlubuoju. Visi sakė, kad stebuklai darosi žemėje. Mano šeimininkai kartais pašnekėdavo prieš tikėjimą, dabar nieko nebesako.

Šiandien, 1960 m. spalio 1 d., atvažiavau padėkoti Marijai už suteiktą sveikatą. Dabar koja nebeskauda, esu sveika ir be galo dėkinga Šiluvos Švč. P. Marijai“.