siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

1960 m. rugsėjo 10 d. Antanas Jokubauskas iš Šaukėnų parapijos pasakojo ...

1960 m. rugsėjo 10 d. atvykęs Šiluvon Antanas Jokubauskas 65 metų iš Šaukėnų parapijos, Kalniškių kaimo, pasakojo: „1932 m. buvau gavęs reumatizmą, labai skaudėjo kojos per kelius. Šiluvoj tris kartus apėjau keliais apie altorių ir pasijutau sveikas. 1955 m. sirgau šlapiuoju pleuritu, gulėjau Šaukėnuos 2 mėnesius ligoninėje, gydė gyd. Gontis. Išeinant iš ligoninės buvo trys žaizdelės plaučiuose. Sūnus barėsi, kad per greit išėjau iš ligoninės. Krūtinėj vis buvo dieglys, negalėjau sunkaus darbo dirbti. 1956 m. per Šilinių atlaidus, einant keliais apie altorių koplyčioje, dieglys krūtinėje pranyko. Ant rytojaus melsdamasis koplyčioje mačiau Marijos ir kūdikėlio veidus šviesius, kaip gyvų žmonių, taip mačiau per tris kartus ir savo pažįstamam Jonui Pleniui sakiau, bet jis nieko nematė. Į tuos veidus man buvo malonu žiūrėti. Maniau, kad tai bus man mirties pranešimas. Paskui važiavau dviračiu namo, nebejutau jokio skausmo. 1957 m. persišviečiau, plaučiai buvo rasti sveiki. Esu įsitikinęs, kad mane išgydė Dangaus Karalienė. Dabar jaučiuosi gerai, esu sveikas. Šiandien pėsčias atėjau iš Kelmės į Šiluvą“. Tas pats Antanas Jokubauskas papasakojo: „Lenkijoj, Šventežerio parapijoje, po didžiojo karo gimė akla mergaitė. Turėjo jau 4–5 metus, kai motina išgirdusi kaimynus šnekant, kad Žemaitijoj esanti Šiluva – stebuklinga vieta. Ji atvykusi su ta mergaite, aukojusi žvakių. Per sumą meldėsi atsiklaupus, o mergaitę priešais save pasistačiusi. Per pakylėjimą mergaitė staiga pradėjo šaukti: „Kaip gražu, gražu!“ Ji praregėjo. Užaugusi įstojo į vienuolyną“.