siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

Julija Žaltauskienė 1960 m. balandžio 30 d. pasakojo apie savo išgijimą ...

Julija Žaltauskienė, 62 metų, iš Betygalos parapijos Armonų kaimo atvykusi Šiluvon, 1960 m. balandžio 30 d. pasakojo apie savo išgijimą.

Buvo atsiradęs šone skaudulys ir kaskart darėsi vis skaudesnis. Sirgusi keturis mėnesius. Kreipėsi į Raseinių gydytoją Lardauską ir kitus. Jie pripažino vėžį ir patarė važiuoti Kaunan daryti operaciją. Tuo laiku ji neturėjo paso, tai negalėjo važiuoti, o skaudulys didėjo ir buvo jau vištos kiaušinio didumo ir tarpais labai skaudėjo. Tada ji nutarė važiuoti Šiluvon prie Marijos ieškoti pagalbos. Vyras ją atvežė iki šilo, prie Tvarkantės upelio. Nuo čia ji norėjo ateiti pėsčia. Buvo pietų laikas, kai atėjo Šiluvon, jau ir pritemę. Ilgai ėjo, nes buvo visai nusilpusi. Ant rytojaus buvo sekmadienis, gegužės 1 diena (turbūt 1946 m.), priėjo išpažinties. Kunigas patarė pasitikėti Šv. Marija ir melstis, sumą laikydamas pažadėjo už ją pasimelsti.

Per Mišias (sumą) ji sėdėdama suole pasijuto sveika esanti. Ranka spaudžiant skaudulį, nė kiek neskaudėjo, o pirma negalėjusi paliesti. Toks džiaugsmas, tokia savijauta, kad negali apsakyti. Parėjusi į namus 24 kilometrus visai lengvai ir greitai. Namiškiai labai džiaugėsi. Nuvažiavusi pas ištekėjusią seserį, ta labai nustebo dėl jos pagijimo. Ilgai nenorėjusi tikėti, kad ji tikrai pagijo. Ji sakė: „Esu įsitikinusi, kad Šv. Marija mane pagydė ir už tai esu Šv. Marijai labai dėkinga. Pažadėjau kasmet eiti Šiluvon gegužės 1 d. padėkoti Marijai ir tą pasižadėjimą kasmet pildau“.