siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

1959 m. rugsėjo mėn. 14 d. atvykusi Šiluvon 72 metų amžiaus Jadvyga Pilsudskaitė pasakojo ...

1959 m. rugsėjo mėn. 14 d. atvykusi Šiluvon 72 metų amžiaus Jadvyga Pilsudskaitė, gyvenanti Kaune, pasakojo:

„Turėjau aštuonerius metus, kai man pradėjo skaudėti kairioji koja. Atsirado žaizda, iškrito kauleliai. 1905 m. žaizda užgijo. Bet koja labai skaudėjo, ypač naktimis, jokie vaistai negelbėjo. Aš vis meldžiausi prie Marijos, atvykdavau Šiluvon.

1914 metais Liepojoje mane paguldė ligoninėn. Padarė kojos nuotrauką. Gydytojas sakė, kad rūdija, genda kaulas, be operacijos pagydyti negalima. Aš operacijos labai bijojau. Vis prašiau Šv. P. Mariją pagalbos. Tuo laiku prasidėjo karas. Gydytojas, kuris turėjo daryti man operaciją, buvo išvežtas, nes buvo vokiečių tautybės. Tada manęs niekas daugiau nebegydė. Šv. P. Marijos pagalbos prašant man koja visai nustojo skaudėti ir iki šiol nebeskaudėjo. Kojoje yra duobutė, toje vietoje, kurioje gydytojas sakė, kad rūdija kaulas. Esu nuoširdžiai įsitikinusi, kad, Šv. P. Marijai užtariant, man koja pagijo. Dabar kasmet atvykstu Šiluvon padėkoti Šv. P. Marijai už sveikatą“.

Ji atvežė karolius, pirktus Romoje, ir pakabino koplyčioje prie Marijos kojų kaip nuoširdžią padėką. Ji pati atrodo labai gerai, linksma, žvali, nepasakysi, kad turėtų 72 metus. Dirba Kaune, vaistų sandėly.