siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

1956 m.: Zuzana Venckutė iš Rietavo liudija apie savo motinos stebuklingą išgijimą ...

Aš, Zuzana Venckutė, gyvenanti Rietavo miestelyje, gimusi 1926 metais, laikau pareiga paliudyti apie savo motinos stebuklingą išgijimą.

Mano motinai Veronikai Venckienei, 66 metų amžiaus, gyvenančiai Rietavo miestelyje, buvo sutinusi koja. Koja buvo raudona, suskilinėjusi, iš žaizdų tekėjo skystis. Tai tęsėsi apie metus laiko. Mana kreipėsi į įvairius gydytojus, bet gydymas nepadėjo. Tuo laiku, kada motina sirgo, aš buvau paimta į kalėjimą. Liga dar labiau pasunkėjo. Kalėjime meldžiaus prie Šv. Panelės Marijos Šiluvoje, kad mano motina pasveiktų. Padariau apžadus, kad, kai tik galėsiu, nueisiu pėsčiom iš savo gyvenamosios vietos Rietavo į Šiluvą (apie 100 km) ir nunešiu Marijai kaip auką žvakių. Apie padarytus apžadus niekam nesakiau, greitai sužinojau, kad motina po padarytų apžadų pasveiko.

Tai liudiju savo parašu: Zuzana Venckutė, Šiluva, 1956 m. liepos mėn. 25 d.