siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

J. Mačerinskaitė: 1949 metais sirgau vėžiu ir man padarė operaciją ...

1949 metais sirgau vėžiu ir man padarė operaciją – išvedimą per šoną ir paleido namo numirti. O aš šaukiaus Marijos pagalbos ir man davė sveikatą ir šiandien dar aš gyvenu. Aš padariau apžadus, kad iš Kauno pėsčia nueisiu į Šiluvą, ir kalbėjau rožančių per devynias dienas, o devintą dieną šiaip taip nuėjau į katedrą, priėjau išpažinties ir priėmiau Šventąją Komuniją ir nuo tos dienos pradėjau sveikti ir dabar aš dar gyvenu – ačiū Marijai. Dabar savo pasižadėjimą atlieku.

Prašau mano dovaną pakabinti kaip padėkos ženklą Marijai.

Juzė Mačerinskaitė
Kaunas, 1962 m. rugsėjo 23 d.