siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
XX a. istorijos

Atgal

Aleksandras Čeliutka iš Kuršėnų parapijos sakėsi ...

Aleksandras Čeliutka iš Kuršėnų parapijos sakėsi gavęs nuo girtuokliavimo ligą, kurios gydytojai negalėjo pagydyti. Pasimeldęs Šv. Panelei ir davęs įžadą nuvykti keliais 2 kilometrus į Šiluvos koplyčią, per vieną naktį pasveiko.